Chủ động tham mưu đảm bảo trật tự an toàn giao thông

17:29 15/02/2016

Trong suốt 30 năm đổi mới đất nước, lực lượng CSGT Hải Phòng nhận thức rõ nhiệm vụ bảo đảm TTATGT luôn đi trước, làm trước, giữ cho huyết mạch giao thông thông suốt, phục vụ dân sinh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Giai đoạn thực hiện Chỉ thị 135/HĐBT (1989-1993), hoạt động giao thông có nhiều thay đổi: Trên đường bộ, các loại phương tiện giao thông gia tăng nhanh, chủng loại phức tạp, đồng thời xuất hiện nhiều loại hình phương tiện mới đã tạo nên tính chất đa dạng, phức tạp về trật tự an toàn giao thông. Lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự Hải Phòng đã tham mưu cho Giám đốc và lãnh đạo thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo trong công tác TTATGT như Chỉ thị 43/UB về giải tỏa hành lang ATGT (1990) Chỉ thị 45/UB về lập lại kỷ cương đường phố, vỉa hè vệ sinh, nếp sống mới (1991), Quyết định 1005/UB về phân luồng giao thông; thông báo số 22, 110 về các biện pháp cấp bách bảo đảm TTATGT, TTCC (1992), 37/UB về tăng cường kiểm tra quản lý xe thô sơ, Thông báo 63 về tổng kiểm tra đăng ký xe công nông (1993), Quyết định 1739/QĐ-ƯBND ngày 17-9-2007 về việc cấm xe xích lô hoạt động trên một số tuyến phố thuộc địa bàn TP Hải Phòng.

Đặc biệt, từ năm 1996 đến nay, lực lượng CSGT đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy Công an thành phố, Ban ATGT-TP chỉ đạo nhiều công tác quan trọng trong lĩnh vực TTATGT, hàng năm, căn cứ kế hoạch công tác của Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố và tình hình thực tế trên địa bàn, lực lượng CSGT Hải Phòng xây dựng các nghị quyết công tác năm; chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ tăng cường công tác chỉ huy, chỉ đạo; chú trọng nghiên cứu, xây dựng các kế hoạch chuyên đề, biện pháp mới nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung kiềm chế, giảm tai nạn và ùn tắc giao thông.

Trong đó, chú trọng tham mưu xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp luật về bảo đảm TTATGT; xây dựng hoàn thiện chiến lược, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải và xây dựng chiến lược, chính sách phát triển phương tiện giao thông vận tải. Điển hình, từ triển khai thực hiện các Nghị quyết 13/CP, 32/CP, lực lượng CSGT đã tích cực tham mưu cho thành phố ban hành Nghị quyết 04/HĐND; các Kế hoạch 6065/UBND-TP, 4648/UBND-TP. Từ triển khai các Nghị định 36/CP, Nghị định 39/CP, Nghị định 40/CP, Nghị định 49/CP, Chỉ thị 46/TTg của Chính phủ, lực lượng CSGT đã tham mưu cho UBND thành phố có thông báo số 113 ngày 11-4-2005 về quản lý hoạt động xe công nông trên địa bàn thành phố…

PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích