Chú trọng chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

15:51 30/11/2020

Từ đầu năm đến nay, ngành nông nghiệp đã tổ chức tổng cộng 1.239 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất, bảo vệ lúa, rau màu và tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ, kiểm dịch thực vật cho 46.702 lượt người; thực hiện 4.671 tin bài, bản tin hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, thủy sản cho bà con nông dân.
Các đại biểu tham dự diễn đàn Khuyến nông – Nông nghiệp

Trong đó, có 1.188 lớp tập huấn khuyến nông chuyển giao kỹ thuật và tuyên truyền với 43.793 lượt người tham dự; 6 lớp tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật cho 333 người buôn bán phân bón; 28 lớp về tạp chất trong tôm cho 1.406 người tham gia, 7 lớp về an toàn thực phẩm cho 270 người tham gia; 40 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ thuật sản xuất, bảo vệ lúa, cây rau màu vụ Hè Thu cho 2.373 lượt người tham dự. Qua đó, góp phần đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất nông nghiệp; phòng chống hiệu quả các loại dịch bệnh, bảo vệ mùa màng, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị các mặt hàng nông sản, thuỷ sản…

Cùng với đó, Trường Trung cấp Nông nghiệp Thủy sản đã duy trì 9 lớp Trung cấp nghề, với sự tham gia học tập của 291 học viên; tổ chức tuyển sinh hệ Trung cấp, Sơ cấp và các lớp đào tạo Thuyền trưởng, Máy trưởng tàu cá hạng I, II, đào tạo nghề cho lao động nông thôn…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông