Chuẩn bị bước hai quy trình hiệp thương

16:11 03/03/2011

Sáng 2-3, UBMTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện bước 2 Quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH), đại biểu Hội đồng nhân dân (ĐBHĐND) và thỏa thuận của Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.

Theo đó, đối với bầu cử ĐBQH, từ ngày 4-3 đến ngày 16-3-2011, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được dự kiến phân bố cơ cấu thành phần, số lượng đại biểu thì dự kiến những người ứng cử ĐBQH và tổ chức lấy ý kiến nhận xét của hội nghị cử tri nơi người đó công tác. Trên cơ sở đó, ban lãnh đạo họp mở rộng để thảo luận, lựa chọn người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử theo quy định của Luật bầu cử ĐBQH năm 2001…

Chậm nhất đến ngày 18-3-2011, hồ sơ của người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương giới thiệu ứng cử phải chuyển đến Hội đồng bầu cử hoặc Ủy ban bầu cử cấp tỉnh. Chậm nhất đến ngày 20-3-2011, Hội đồng bầu cử chuyển tiểu sử tóm tắt, danh sách trích ngang và bản kê khai tài sản của người được giới thiệu ứng cử đến UBTW MTTQ Việt Nam hoặc Ban thường trực MTTQ Việt Nam cấp tỉnh.

Về bầu cử ĐBHĐND, từ ngày 4-3 đến ngày 20-3-2011, cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu những người ứng cử ĐBHĐND cấp tỉnh, cấp huyện và xã theo nội dung, thủ tục, trình tự như sau: dự kiến những người ứng cử và tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc, sau đó giới thiệu những người ứng cử ĐBHĐND.

Chậm nhất ngày 23-3-2011, hồ sơ của những người ứng cử (bao gồm: đơn ứng cử, sơ yếu lý lịch, tiểu sử tóm tắt, danh sách trích ngang và bản kê khai tài sản) nếu ở cấp nào thì chuyển đến ủy ban bầu cử cùng cấp. Biên bản hội nghị cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc và biên bản lãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu những người ứng cử thì chuyển đến Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương…

* Chiều cùng ngày, Phó chủ tịch UBND thành phố Đan Đức Hiệp tiếp tục chủ trì buổi họp triển khai Quyết định số 12/QĐ-UBBC ngày 1-3-2011 của Ủy ban bầu cử thành phố về việc thành lập Tổ công tác tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XIII và ĐBHĐND các cấp tại Hải Phòng nhiệm kỳ 2011-2016 gồm 15 thành viên, trong đó ông Phạm Văn Vương, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, UVUB bầu cử thành phố là tổ trưởng và bà Đào Khánh Hà, PGĐ Sở Thông tin và Truyền thông là tổ phó.

Tổ công tác tuyên truyền có nhiệm vụ giúp Ủy ban bầu cử thành phố xây dựng kế hoạch và nội dung công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động; hướng dẫn triển khai công tác thông tin, tuyên truyền cổ động về bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất việc triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cho bầu cử.

PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông