Chuyên mục Tìm hiểu Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT: Việc tổ chức giao nhận VK, VLN, CCHT được triển khai như thế nào?

15:15 02/11/2022

Nếu như Điều 66, 67, Chương VI, Luật số 14/2017/QH14, ngày 20-6-2017, về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quy định chi tiết về thẩm quyền và quy trình về trình tự, thủ tục tiếp nhận, thu gom, phân loại, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thì Điều 68 của Luật quy định cụ thể về việc tổ chức giao nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ như sau:

Một là. Việc lập thống kê bàn giao cho cơ quan quân sự để xử lý theo quy định  đối với bom, mìn, lựu đạn, quả nổ, ngư lôi, thủy lôi, vật liệu nổ, đầu đạn tên lửa, đạn pháo và đầu đạn pháo các loại đã tiếp nhận, thu gom thực hiện như sau:

a) Cơ quan Công an và Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện lập thống kê bàn giao cho cơ quan quân sự cấp huyện;

b) Cơ quan công an cấp tỉnh và các đơn vị thuộc Bộ Công an lập thống kê bàn giao cho cơ quan quân sự cấp tỉnh; 

c) Khi bàn giao phải lập biên bản, kèm theo bảng thống kê ghi cụ thể chủng loại, số lượng, nguồn gốc.

Hai là. Việc vận chuyển các loại vũ khí, vật liệu nổ bàn giao quy định tại khoản  1, Điều này do lực lượng chuyên ngành của cơ quan quân sự đảm nhiệm.

Ba là. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc tiếp nhận, thu gom, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy bom, mìn, lựu đạn, quả nổ, ngư lôi, thủy lôi, vật liệu nổ, đầu đạn tên lửa, đạn pháo và đầu đạn pháo các loại đã tiếp nhận, thu gom hoặc do các cơ quan, đơn vị ngoài quân đội chuyển giao.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông