Chuyện thời cuộc: Đoàn kết là sức mạnh

17:41 20/03/2023

Những ngày qua, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy có nhiều cuộc làm việc tại một số ngành, địa phương. Tại tất cả các cuộc làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy luôn yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền phải giữ được sự đoàn kết và nhấn mạnh đoàn kết chính là sức mạnh. Theo đồng chí Bí thư Thành ủy, chỉ có đoàn kết mới khơi thông được mọi tiềm năng lợi thế, mới thực hiện được các khát vọng phát triển và quan trọng nhất là giữ được niềm tin của nhân dân. Chỉ khi dân tin, dân yêu mới sẵn sàng hết lòng hết sức cống hiến, mới huy động được mọi nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển.

          Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu cũng chỉ rõ, tại một số địa phương, đơn vị, chỉ vì mất đoàn kết nội bộ nên làm mất lòng tin trong cán bộ, đảng viên; một số cán bộ bị xử lý kỷ luật, làm ảnh hưởng tới thực hiện các nhiệm vụ được giao và chắc chắn sẽ kéo lùi sự phát triển. Đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo: các cấp ủy, chính quyền phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là  động lực, là tất yếu trong quá trình phát triển.

          Thật đáng mừng khi qua các cuộc làm việc của đồng chí Bí thư Thành ủy tại các địa phương, tinh thần đoàn kết luôn được chú trọng phát huy  là nhân tố quyết định sự thành công. Tại một số địa phương vốn có một vài biểu hiện về sự mất đoàn kết nay đã được khắc phục và có chiều hướng phát triển nhanh, bứt phá. Như ở quận Hải An, sau khi được củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, khắc phục hạn chế về sự mất đoàn kết nội bộ, các chỉ tiêu nhiệm vụ đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức, củng cố được niềm tin của cán bộ, đảng viên. Tại huyện Kiến Thụy, nhiều cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ chức trách được giao cũng được luân chuyển, bố trí công việc phù hợp, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và phát triển huyện.

          Khi tổng kết, đánh giá kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15, nhiệm kỳ 2016-2020, Thành ủy Hải Phòng đúc rút 5 bài học kinh nghiệm, đặc biệt là bài học ý Đảng lòng dân hòa quyện, tạo được sự đồng thuận và huy động được sức mạnh trong nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đi tới thành công. Thành ủy khẳng định, thành tựu của giai đoạn này rất to lớn, rất vẻ vang, nếu không có tinh thần đại đoàn kết, không có sự đồng thuận của nhân dân thì chắc chắn không thể làm được như vậy và chắc chắn cũng sẽ không thể có những công trình, dự án lớn làm thay đổi hẳn diện mạo và hình ảnh thành phố Hải Phòng như hôm nay.

          Còn nhớ, năm 2017,  khi về tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con làng văn hóa Thượng Điện, xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh về bài học đại đoàn kết. Tổng Bí thư nêu rõ: Việt Nam có đặc thù đặc biệt hiếm có trên thế giới. Đảng ta thành lập từ tháng 2 năm1930 thì tới  tháng 11 năm 1930 Đảng đã thành lập Mặt trận.

       Trải qua nhiều giai đoạn khác nhau với  nhiều tên gọi khác nhau, nhưng lúc nào Mặt trận cũng phát huy rất tốt vai trò, làm tốt công tác đại đoàn kết toàn dân, thực hiện hiệu quả tư tưởng đại đoàn kết của Đảng, của Bác Hồ, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân đi theo Đảng, đi theo cách mạng, để đến hôm nay đất nước Việt Nam đang ngày càng phát triển, lớn mạnh; vị thế quốc tế được nâng cao; đời sống của nhân dân được cải thiện rất rõ nét.

      Đồng chí Tổng bí thư cũng đánh giá: Hải Phòng  có khí thế, có quyết tâm, có khát vọng vươn lên. Đặc biệt, nội bộ ngày càng đoàn kết, lòng dân đồng thuận. Vì thế, Hải Phòng mới làm được nhiều việc lớn, thực hiện nhiều công trình hạ tầng có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển đột phá của thành phố; mới có bước phát triển vượt bậc về tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập bình quân đầu người.

          Như vậy, ở cả cấp thành phố và cấp thôn, xã, đồng chí Tổng Bí thư đều đề cập khá kỹ tới vai trò của đại đoàn kết, chỉ có đoàn kết mới phát triển, mới hoàn thành được các chỉ tiêu định hướng mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra, người dân mới có được cuộc sống ấm no, sung túc.

     Thành phố Hải Phòng mãi ghi nhớ lời căn dặn của Tổng Bí thư, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết  một lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Và những chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu cũng chính là sự nối tiếp truyền thống đó, là mong muốn, là khát vọng để toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân  Hải Phòng cùng thắt chặt và nhân lên tinh thần, sức mạnh đại đoàn kết, để đạt được những thành tựu to lớn hơn, vì sự phát triển của thành phố, vì cuộc sống yên bình, ấm no, hạnh phúc của nhân dân./.

                                                                                                                                                      Hồng Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông