Chuyện thời cuộc: Hết cơ hội điều đình

09:56 10/10/2017

Ngày 7-10 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa XII

Trong đó, một nội dung được nhiều người quan tâm là “không điều động về Trung ương, về địa phương hoặc sang địa phương khác những cán bộ bị kỷ luật, năng lực yếu, uy tín giảm sút, không có triển vọng phát triển”. Nghĩa là sẽ chấm dứt, không còn “đất” cho các mục đích hình thức, nể nang hoặc lấp liếm đối với những hành vi sai phạm trong công tác quản lý.

Mặc dù đã có những quy định cụ thể, nhưng lâu nay việc luân chuyển - điều động - bổ nhiệm trong công tác cán bộ ở nhiều địa phương bộc lộ không ít bất cập. Không kể có nhiều cán bộ, đảng viên, công chức viên chức chưa phân biệt rõ những khái niệm này, còn có biểu hiện lợi dụng để bố trí cán bộ theo hướng chủ quan, thậm chí là tiêu cực.

Ở góc độ khác, có những người chưa tuân thủ nghiêm nguyên tắc tổ chức, không chấp hành hoặc tìm cách lợi dụng điều động để được bổ nhiệm, đánh đồng giữa điều động và luân chuyển, nên đôi khi trong công tác cán bộ, trước khi điều động phải… điều đình.

Về điều này, Quy định 98 cũng nêu rõ: “Việc luân chuyển cán bộ phải bảo đảm tổng thể, đồng bộ, liên thông, thường xuyên, liên tục, có luân chuyển dọc, luân chuyển ngang giữa các cơ quan…”.

Đặc biệt, thời gian luân chuyển được ấn định ít nhất 3 năm, đây sẽ là căn cứ đối chiếu để các tổ chức trong hệ thống chính trị cũng như xã hội và người dân thực hiện quyền giám sát, nhằm phát huy cao độ quyền dân chủ trong công tác cán bộ, không để phát sinh tình trạng luân chuyển hình thức, “tráng” qua cơ sở để đốt cháy quy trình bổ nhiệm.

Việc ban hành Quy định 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị là cơ sở quan trọng để chấn chỉnh, lập lại kỷ cương trong công tác cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Nhưng điều quan trọng hơn như Quy định đã nhấn mạnh, là bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, quan hệ dòng họ, thân quen...

Hoàng Minh