Chuyện thời cuộc: Thông điệp

09:09 12/10/2017

Sau 7 ngày làm việc, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa XII đã bế mạc. Có thể nói, hội nghị lần này là một trong những sự kiện được dư luận đặc biệt chú và quan tâm theo dõi suốt những ngày qua.

Một trong những nội dung được chú ý nhất chính là việc Trung ương đã tiến hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, vì đã có những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng.

Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá: “Đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân cho rằng đây là mức kỷ luật vừa nghiêm khắc, vừa nhân văn, thấu lý đạt tình, tâm phục khẩu phục, có tác dụng giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, phòng ngừa chung rất sâu sắc…”. Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng nhận định rằng, đây là bài học đau xót không chỉ với ông Nguyễn Xuân Anh.

Rõ ràng, nhưng biểu hiện sai phạm, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và những người thực thi nhiệm vụ công quyền lâu nay đã gây nhiều bức xúc trong xã hội. Điều này cũng đã được chỉ rõ tại các Nghị quyết Trung 4 từ khóa XI đến khóa XII, cho thấy việc loại trừ dù vô cùng khó khăn, nhưng là việc không thể không làm, vì lợi ích sống còn của Đảng và chế độ, vì sự nghiệp phát triển của đất nước, vì quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Việc cụ thể hóa quyết tâm của Trung ương thành kết quả của cuộc chiến chống tham nhũng thời gian gân đây nói chung và những gì diễn ra tại Hội nghị Trung ương 6 nói riêng đã làm nức lòng dư luận, góp phần to lớn củng cố niềm tin của dân với Đảng.

Với tinh thần hết sức thắng thắn, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu, mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và mọi cán bộ, đảng viên, công chức cần “Thường xuyên tự soi, tự sửa, tự răn mình, tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng, tránh đi vào vết xe đổ, để tay nhúng chàm và nếu đã trót ít nhiều nhúng chàm rồi thì sớm tự giác gột rửa”. Và đồng chí nhấn mạnh: “Từ nay trở đi, bất cứ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng…”.

Đây chính là thông điệp thể hiện quyết tâm, mang ý nghĩa xốc lại tinh thần của toàn Đảng, toàn dân, trước những cơ hội lớn và thách thức cũng không nhỏ, trên lộ trình hội nhập và phát triển.

Hoàng Minh

Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông