Tiếp tục xây dựng đội ngũ Công an Nhân dân vững mạnh

09:20 13/12/2021

Nhân dịp Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an vừa có bài viết mang tựa đề: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với công tác công an”.

(Ảnh minh họa)

Bài viết của Đại tướng Tô Lâm nhắc lại quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng”; “Đảng có vững cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”; “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng về cả chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức để Đảng ta là một Đảng trí tuệ, đạo đức và văn minh”.

Đại tướng Tô Lâm nêu rõ, hơn 90 năm qua, Đảng ta luôn quan tâm, coi trọng, khẳng định một cách nhất quán trong nhận thức và hành động, không ngừng phát triển, hoàn thiện quan điểm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Thực tế, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, đã có tới 127 vụ án, 91 vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp đã được xử lý; hơn 5.200 cán bộ, đảng viên bị xử lý theo pháp luật… Qua đó, xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải đặc biệt được coi trọng và đưa lên một tầm cao mới, gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Bộ trưởng khẳng định, thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã không ngừng đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, gương mẫu đi đầu trong quán triệt, vận dụng, cụ thể hóa tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên trì, quyết liệt và quyết tâm chính trị lớn trong tổ chức thực hiện các giải pháp mang tính “đột phá”, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân.

Các cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong CAND đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về nguy cơ suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện nghiêm túc “tự soi”, “tự sửa”; coi đó là trách nhiệm, danh dự của cán bộ, đảng viên CAND… Công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương được tăng cường. Cán bộ vi phạm, sai phạm, kể cả cán bộ lãnh đạo chỉ huy, cán bộ cấp cao đều bị xử lý nghiêm minh.

Trong đó, lực lượng CAND tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; chủ động giữ vững bên trong; tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu chống phá Đảng, Nhà nước; điều tra, làm rõ nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội và Nhân dân quan tâm.  

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng đặt ra ngày càng lớn hơn, toàn lực lượng CAND, Đại tướng Tô Lâm yêu cầu quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn, phương pháp phải đúng, góp phần làm chuyển biến tình hình thực sự, có kết quả rõ ràng, cụ thể”, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, tiếp tục nỗ lực vượt qua

Bài viết của Đại tướng Tô Lâm cũng dành thời lượng đánh giá, phân tích sâu sắc về công tác chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong lực lượng CAND giai đoạn hiện này. Đồng chí nhấn mạnh cần: “chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm các trường hợp cán bộ, chiến sĩ có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật… để kịp thời ngăn chặn, xử lý, tinh lọc đội ngũ cán bộ ở tất cả các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ bốn cấp Công an trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Hoàng Minh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích