Công an quận Dương Kinh: Phối hợp giữ vững ổn định chính trị

15:10 04/12/2017

Công an quận Dương Kinh và Ban tuyên giáo Quận ủy vừa tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017 - 2020.

Thượng tá Nguyễn Văn Toàn, Trưởng Công an quận Dương Kinh và đồng chí Trịnh Văn Tụy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Quận ủy ký kết chương trình phối hợp.

Theo đó, nội dung chương trình phối hợp gồm: Định hướng tư tưởng và chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền về bảo vệ ANTT, giữ vững ổn định chính trị và XDLL Công an nhân dân nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH; đề xuất các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; biên soạn các tài liệu, tổ chức tập huấn, hội thảo, hội nghị và các hình thức tuyên truyền phù hợp khác; tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, thực hiện các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm.

Đồng thời tuyên truyền về những thành tích, gương chiến đấu dũng cảm của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an quận nói riêng trong thực hiện nhiệm vụ; nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”…

Chương trình phối hợp công tác giữa Công an quận Dương Kinh và Ban Tuyên giáo Quận ủy nhằm tăng cường sự phối hợp giữa 2 cơ quan, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và cán bộ, chiến sĩ Công an quận trong thực hiện công tác tuyên giáo.

Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tăng cường phối hợp về nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển quận.

 Xuân Hạ

Bình luận của bạn về bài viết...

Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông