Công an thành phố & Thành đoàn: Phối hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030

10:29 12/04/2024

Ngày 26/3, thực hiện nghiêm Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 2/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chương trình phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên đến năm 2030, Công an thành phố (CATP) và Thành đoàn đã tổ chức hội nghị phát huy vai trò của tổ chức đoàn, đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ “Phấn đấu từng bước đưa Hải Phòng trở thành thành phố không có tội phạm về ma tuý”; ký Kế hoạch phối hợp giữa đôi bên về thực hiện Chương trình phòng chống ma tuý trong thanh thiếu niên đến năm 2030.

Xây dựng thế hệ trẻ phát triển toàn diện

Kế hoạch được triển khai nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan Công an, tổ chức Đoàn, chính quyền địa phương trong công tác quản lý chặt chẽ số thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy, sau cai nghiện ma túy theo quy định; từng bước nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tự giác của thanh, thiếu niên, nhi đồng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng chống ma túy; phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy trong thanh, thiếu niên; giảm số lượng thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy, vi phạm pháp luật về ma túy, góp phần xây dựng thế hệ thanh, thiếu niên phát triển toàn diện; có lý tưởng cách mạng, có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe, lối sống lành mạnh.

Đồng thời phát huy tối đa vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong phòng, chống ma túy; nâng cao vai trò, trách nhiệm của thanh, thiếu niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Triển khai kế hoạch này, CATP và Thành đoàn sẽ phối hợp triển khai hiệu quả 4 nội dung chính. Trong đó, đôi bên sẽ tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên; tham mưu hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cho thanh, thiếu niên về phòng chống ma túy.

Đồng thời, phối hợp nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy; điều trị nghiện ma túy; quản lý chặt chẽ thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy và quản lý, hỗ trợ thanh, thiếu niên sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng.

Từ đó, phấn đấu triển khai hiệu quả một số chỉ tiêu sau: Phấn đấu đến năm 2025, trên 80% và năm 2030, trên 90% thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, được tư vấn khám sàng lọc, đánh giá, được giáo dục, thay đổi hành vi, điều trị, cai nghiện ma túy thích hợp và thanh, thiếu niên sau cai nghiện ma túy, thanh thiếu niên chấp hành xong án phạt tù về tội phạm ma túy được hỗ trợ dạy nghề, việc làm và các hoạt động hỗ trợ hòa nhập cộng đồng theo quy định.

100% các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc Thành đoàn hàng năm tổ chức ít nhất một hoạt động tuyên truyền về ma túy trong thanh, thiếu niên. Các tổ chức đoàn xã, phường, thị trấn mỗi năm giúp đỡ, cảm hóa được ít nhất 01 thanh, thiếu niên sau cai nghiện ma túy hoặc thanh, thiếu niên chấp hành xong án phạt tù về tội phạm ma túy hoặc thanh, thiếu niên chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, có việc làm ổn định.

100% thanh, thiếu niên được tuyên truyền, hướng dẫn và nhận thức cơ bản về kiến thức, kỹ năng phòng, chống ma túy. Hằng năm, cán bộ Đoàn các cấp được đào tạo, bồi dưỡng nắm vững kiến thức, kỹ năng phòng chống ma túy và xây dựng phong trào phòng chống ma túy trong cộng đồng.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương – Giám đốc CATP và Đại tá Lê Nguyên Trường – Phó Giám đốc CATP khen thưởng đột xuất các lực lượng lập công xuất sắc trong công tác đấu tranh với tội phạm ma tuý

 Trách nhiệm của các lực lượng phối hợp

Triển khai kế hoạch này, Thành đoàn giao Ban Tuyên giáo Thành đoàn là đơn vị thường trực, phối hợp với các Ban, Văn phòng Thành đoàn, Ban Thanh niên CATP và Công an các đơn vị, địa phương thuộc CATP tham mưu, triển khai, thực hiện, tổ chức thực hiện kế hoạch phối hợp. Chỉ đạo tổ chức Đoàn các cấp trên địa bàn thành phố phát huy vai trò xung kích, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phối hợp.

Mặt khác, từng bước cụ thể hóa các nội dung kế hoạch phối hợp thành chỉ tiêu trong chương trình công tác Đoàn, Hội các phong trào thanh, thiếu niên hàng năm; kịp thời phát hiện, xây dựng, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong công tác phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên; tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên.

Công tác truyền thông phòng, chống ma túy và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, các cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền về phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên theo đó cũng được Thành đoàn chú trọng đẩy mạnh. Đặc biệt, đơn vị sẽ chú trọng triển khai hiệu quả các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cai nghiện ma túy tại Cơ sở Cai nghiện ma túy Gia Minh.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý CATP

Về phía CATP, Phòng Công tác Đảng & Công tác Chính trị được giao trách nhiệm chỉ đạo Ban Thanh niên CATP chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng của Thành đoàn tham mưu hướng dẫn, triển khai công tác phòng, chống ma túy; xây dựng phong trào phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên.

Riêng Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy có trách nhiệm làm tốt công tác tham mưu, đề xuất nội dung phù hợp để Thành đoàn phối hợp chỉ đạo, triển khai trong công tác phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên. Các đơn vị tuyên truyền thuộc CATP có nhiệm vụ xây dựng hệ thống tin, bài, phóng sự tuyên truyền về các phong trào, mô hình, cách làm hiệu quả của thanh, thiếu niên trong công tác phòng, chống ma túy trên các kênh thông tin của CATP.

Công an các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm xây dựng, triển khai kế hoạch phối hợp với các Quận/Huyện đoàn thực hiện các nội dung của kế hoạch này trên địa bàn.Kế hoạch này sẽ được CATP và Thành đoàn phối hợp triển khai từ nay đến năm 2030 tổ chức tổng kết.

Phấn đấu từng bước đưa Hải Phòng trở thành thành phố không có tội phạm về ma tuý là chủ trương lớn, thể hiện rõ quan điểm, quyết tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Thành uỷ Hải Phòng. Với quyết tâm chính trị cao nhất nhằm triển khai thắng lợi chủ trương này, thời gian qua, CATP đã làm tốt công tác chuẩn bị, đề ra chủ trương, kế hoạch, lộ trình cụ thể để thực hiện.

Trong đó, xác định rõ phòng, chống ma tuý trong thanh, thiếu niên là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa, vị trí, vai trò quan trọng hàng đầu cần được tập trung triển khai quyết liệt, bài bản. Do đó, kế hoạch phối hợp được CATP và Thành đoàn ký kết triển khai chính là căn cứ, cơ sở quan trọng để đôi bên phối hợp toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa trên tất cả các mặt công tác, nhất là thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an và thực hiện hiệu quả các mục tiêu về phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên.

Từ đây, góp phần tăng cường hơn nữa trách nhiệm, nâng cao năng lực phối hợp giữa đôi bên, nhất là phát huy vai trò xung kích, đi đầu của các tổ chức đoàn, đoàn viên, thanh niên trong công tác phối hợp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong lứa tuổi thanh, thiếu niên.

Qua đó, góp phần quan trọng cùng cấp uỷ, chính quyền các cấp, các lực lượng chức năng và mọi tầng lớp Nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi mục tiêu lớn đề ra là xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không có tội phạm về ma tuý đúng như kỳ vọng của Bộ trưởng Bộ Công an dành cho Hải Phòng…

Khánh Chi

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông