Công an tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình ký chương trình phối hợp công tác

08:27 30/08/2017

Ngày 23 - 8, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức lễ ký kết phối hợp công tác giữa Công an tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, giai đoạn 2017 - 2020.

Đến dự buổi lế có đồng chí: TS.Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đại tá, TS.Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình ký kết chương trình phối hợp.

Chương trình phối hợp đề ra các nội dung cụ thể, trong đó trọng tâm là tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa hai cơ quan trong định hướng tư tưởng, chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về bảo vệ ANCT, TTATXH.

Hai cơ quan cũng sẽ đồng loạt triển khai các kế hoạch công tác, giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, chống các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANQG, đảm bảo TTATXH của tỉnh.

Chú trọng nhiệm vụ tuyên truyền, biểu dương những thành tích, chiến công, gương dũng cảm của lực lượng Công an và quần chúng nhân dân cũng như hân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", "CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ"...

Việc ký kết phối hợp công tác giữa Công an tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ sở quan trọng để tăng cường sự phối hợp, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Bùi Dương

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông