Công trợ trùng tu 40 di tích lịch sử - văn hóa trong năm 2018

14:58 09/07/2018

Những năm qua, công tác trùng tu, tôn tạo di tích đạt được những kết quả to lớn làm thay đổi đáng kể hệ thống di tích lịch sử, văn hóa của thành phố. Với chương trình mục tiêu quốc gia về chống xuống cấp di tích, nhiều di tích ở Hải Phòng được cấp kinh phí tu bổ tôn tạo, làm sống lại những giá trị nghệ thuật hiếm có của các di tích như: Nhà hát thành phố, đình Kiền Bái, Khinh Giao, Hàng Kênh, Từ Lương Xâm, đền Nghè, đền Gắm, đình Hàng Kênh, Bến tàu không số…

Căng Máy Chai (ở phường Máy Chai, quận Ngô Quyền) - Di tích lịch sử cấp thành phố

Đặc biệt, công tác xã hội hóa để trùng tu, tôn tạo, phục vụ, chống xuống cấp di tích, cơ sở tín ngưỡng được thực hiện tốt.

Bên cạnh những di tích được đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, thành phố Hải Phòng đã công trợ 9,6 tỷ đồng để tu bổ, tôn tạo 70 di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố giai đoạn 2008-2013. Năm 2017, HĐND thành phố tiếp tục ban hành Nghị quyết số 22/NQ-HĐND công trợ 140 di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố, giai đoạn từ 2018-2025, mỗi di tích được công trợ 300 triệu đồng.

Cụ thể, từ năm 2018-2021, công trợ cho 100 di tích. Riêng năm 2018 trùng tu, tôn tạo cho 40 di tích xuống cấp nghiêm trọng. Từ năm 2022-2025, công trợ đối với 40 di tích.

HT

Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông