Công ty Đóng tàu Phà Rừng: Hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ II

18:41 09/05/2018

Công đoàn Công ty Đóng tàu Phà Rừng vừa triển khai thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) với chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp” và hưởng ứng “Tháng Công nhân” với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”.

CBCNV Công ty đóng tàu Phà Rừng tham gia Tháng công nhân và Tháng hành động về AT,VSLĐ lần thứ II-2018

Theo đó, nội dung hoạt động sẽ gồm thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hưởng ứng Tháng hành động về AT,VSLĐ và Tháng Công nhân 2018. Phát động đợt tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể CBCNV trong công ty nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn, sức khỏe người lao động, chấp hành đúng quy định, pháp luật về AT,VSLĐ – phòng chống cháy nổ (PCCN), bảo vệ tính mạng, sức khoẻ cho người lao động, bảo vệ tài sản nhà nước, tài sản công dân. Nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo công ty, trưởng các đơn vị, cán bộ quản lý và người lao động trong việc phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để ngăn ngừa, hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Rà soát, bổ sung các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn lao động và PCCN; kiểm tra, rà soát, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động đối với các máy móc, thiết bị, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trên hiện trường để đôn đốc, nhắc nhở người lao động chấp hành nghiêm nội quy về AT,VSLĐ-PCCN-MT…

Mục tiêu của đợt phát động nhằm không để xảy ra các tai nạn lao động nặng, nghiêm trọng; giảm thiểu ô nhiễm môi trường làm việc, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động, hoàn thành nhiệm vụ SXKD đã đề ra.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích