Cục Cảnh sát QLHC về TTXH – Bộ Công an: Xác định rõ 10 nhóm công tác trọng tâm, 4 nhóm mục tiêu trọng điểm

14:48 12/01/2022

Sáng 12-1, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác năm 2022; sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, pháp; quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở trong tình hình mới. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc – Thứ trưởng Bộ Công an dự, chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Cùng dự có lãnh đạo một số Cục nghiệp vụ thuộc Bộ. Tại điểm cầu Hải Phòng, đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ chức năng CATP; tập thể lãnh đạo, Đội trưởng các đội công tác thuộc Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH; Trưởng Công an các quận/huyện, Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH tham dự hội nghị.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

Năm qua, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH từ TƯ đến cơ sở đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện tham mưu, triển khai rất nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn lực lượng CAND, thực hiện thắng lợi, toàn diện mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Công tác vận động thu hồi, đấu tranh đối với 4 nhóm đối tượng về VK, VLN, CCHT đạt hiệu quả đã góp phần quan trọng vào việc kiểm soát tối đa tình hình tội phạm, không để xảy ra các vụ trọng án, băng nhóm tội phạm hoạt động lộng hành.

Đáng chú ý, trong năm, mặc dù chịu tác động không nhỏ của dịch Covid – 19 nhưng toàn lực lượng đã triển khai hiệu quả 2 dự án lớn của ngành. Thực hiện thắng lợi cao điểm cấp CCCD gắn chíp điện tử, Công an toàn quốc đã thu nhận được trên 54 triệu hồ sơ cấp CCCD, đạt 108% chỉ tiêu đề ra. Công tác nghiệp vụ cơ bản, hồ sơ nghiệp vụ được chú trọng nâng cao chất lượng. Đặc biệt, 2 hệ thống CSDLQG về DC và sản xuất, cấp, quản lý CCCD chính thức đi vào hoạt động đã góp phần quan trọng tạo nền tảng vững chắc cho nước ta từng bước xây dựng thành công Chính phủ điện tử, liêm chính, phục vụ ngày một tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp…

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

          Cùng với đó, sau 2 năm triển khai Chỉ thị 05/CT-BCA, Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước đã có nhiều sáng tạo xây dựng các mô hình, phong trào phong phú, giúp đỡ người có quá khứ lầm lỗi trở thành người tốt, có ích cho xã hội, thể hiện tính nhân văn của Đảng, Nhà nước ta trong đấu tranh phòng chống tội phạ. Qua đó, huy động được sự tham gia vào cuộc tích cực của các tổ chức chính trị, xã hội, mọi tầng lớp nhân dân trong việc tham gia quản lý, giáo dục đối tượng…

Năm 2022, với phương châm hành động: “Ứng dụng CNTT, đổi mới phương thức, vì Nhân dân phục vụ”, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH toàn quốc xác định rõ 10 nhóm nội dung công tác trọng tâm, tập trung phấn đấu thực hiện thắng lợi 4 nhóm mục tiêu, yêu cầu đặt ra.

Theo đó, toàn lực lượng tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về bảo đảm ANTT quốc gia, bảo đảm TTATXH trong điều kiện mới; phát huy hiệu quả của CSDLQG về DC, cấp CCCD cho 100% người dân đủ điều kiện, thông báo mã số định danh cho 100% công dân; bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình kịp thời tham mưu chiến lược bảo đảm ANTT tại cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng KHCN, đổi mới tư duy, tăng cường tính nghiệp vụ trong quản lý nhà nước về ANTT trong lĩnh vực QLHC về TTXH; kết hợp chặt chẽ công tác quản lý hành chính với công tác phòng ngừa, đấu tranh, góp phần từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh…

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

          Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc – Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị thời gian tới lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH cần tập trung triển khai hiệu quả một số nhiệm vụ sau: triển khai hiệu quả việc kết nối, chia sẻ CSDLQG về DC với các CSDLQG, CSDL chuyên ngành theo Quyết định 1911/QQD-TTg, ngày 15-11-2021 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần làm giàu, “làm sạch” CSDLQG về DC đảm bảo giải quyết các thủ tục phục vụ công dân chính xác, thuận lợi.

Duy trì công tác quản trị, vận hành, khắc phục sự cố 2 hệ thống CSDLQG về DC và sản xuất, cấp, quản lý CCCD, bảo đảm thông suốt, an toàn phục vụ tốt công tác chuyên môn cũng như công tác tra cứu, xác minh, phòng chống tội phạm; nghiên cứu, phát triển hệ thống định danh điện tử để tích hợp các tiện ích giải quyết dịch vụ công và phòng chống dịch; làm tốt công tác chuyển trạng thái. Đồng thời tham mưu, trình Chính phủ ban hành Quyết định đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, bổ nhiệm các nhân tố mới…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông