Cục Thuế Hải Phòng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ

14:36 08/05/2018

Thực hiện Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12-6-2017 của Quốc hội; Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 6-2-2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11-3-2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; nhằm triển khai đồng bộ, hỗ trợ kịp thời, có hiệu quả các chính sách pháp luật về thuế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, ổn định, Cục Thuế thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch số 4826/KH-CT hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ đến năm 2020.

Theo đó, một trong những điểm đáng lưu ý là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh đươc miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu.

Hỗ trợ người nộp thuế tại bộ phận “Một cửa” Văn phòng Cục Thuế thành phố

Cục Thuế sẽ cung cấp và hỗ trợ kịp thời các thông tin pháp lý, giải đáp các vấn đề liên quan đến chính sách, thủ tục về thuế ban đầu; các dịch vụ hỗ trợ liên quan cho doanh nghiệp mới thành lập; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp; mở rộng, đổi mới và nâng cao chất lượng hỗ trợ với nhiều hình thức phong phú: trực tiếp tại cơ quan thuế, qua điện thoại, tập huấn, đối thoại.

Đồng thời phối hợp với cơ quan báo, đài của địa phương và trung ương kịp thời tuyên truyền các chính sách, pháp luật về thuế mới. Nhất là chính sách thuế, thủ tục về thuế nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn, tháo gỡ khõ khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật về thuế. Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp kê khai, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, các dịch vụ điển tử khác. Kết hợp với các nhà cung cấp dịch vụ phần mềm kế toán miễn phí, chứng thư số, hóa đơn điện tử, dịch vụ tư vấn thuế… nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cắt giảm chi phí, tạo điều kiện sản xuất, kinh doanh.

Cục Thuế TP Hải Phòng cũng phân công một cách cụ thể, chi tiết các nhiệm vụ tới từng đơn vị trong ngành, kịp thời nắm bắt các doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là các hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp để kịp thời tuyên truyền hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về thuế; gửi thông báo đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn các nội dung về tiêu chí xác định, ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa và các kênh hỗ trợ miễn phí.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông