Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc Bộ: Chất lượng phát báo các trạm khí tượng thủy văn đạt 99-100%

10:52 16/01/2018

Năm 2017, Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc Bộ đã thu thập, xử lý, lưu trữ số liệu khí tượng thủy văn (KTTV) đầy đầy đủ, chính xác, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ kịp thời công tác dự báo các thời tiết nguy hiểm ảnh hưởng đến khu vực.

Theo đó, hệ thống đo tự động gồm máy gió Young (10 trạm), máy mưa tự động (20 trạm), máy đo Hải văn tự động và máy bức xạ tự động được Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc Bộ duy trì hoạt động.

Hệ thống đo mưa tự động được sử dụng phương thức truyền tin bằng SMS hoạt động tương đối ổn định; hệ thống trạm đo bức xạ trên mạng lưới trạm hoạt động ổn định, số liệu đảm bảo.

Trong năm 2017, Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc Bộ cũng kịp thời thu thập, xử lý, lưu trữ số liệu KTTV bao gồm: số liệu KTTV thời gian thực từ các trạm quan trắc KTTV, số liệu điện báo KTTV trên mạng lưới khu vực Đông Bắc qua hệ thống mạng Internet và các mạng thông tin khác, đảm bảo lượng phát báo các trạm KTTV đều đạt 99 - 100%.

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông