Đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp

15:26 14/03/2023

Chủ tịch UBND TP vừa ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 3-3-2023, về việc đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP), nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2023.

Nâng cao khả năng cạnh tranh của thực phẩm nông lâm thủy sản

Theo đó, mục tiêu mà kế hoạch này hướng tới là nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản của thành phố trên thị trường; tăng cường giám sát, kiểm tra, hậu kiểm, thanh tra phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm vi phạm về chất lượng vật tư nông nghiệp (VTNN), ATTP theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công tác quản lý nhà nước của các cấp, ngành, đơn vị về VTNN, ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

Đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quản lý VTNN, ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp; nhận thức, ý thức trách nhiệm chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh VTNN, ATTP và hiểu biết về thực phẩm an toàn của người tiêu dùng.

 Tăng cường quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN

Để đạt được mục tiêu đề ra, tại kế hoạch này, UBND TP đã xác định rõ 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: công tác chỉ đạo điều hành; kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thông tin, truyền thông, tập huấn về VTNN, ATTP nông lâm thủy sản; thanh tra, kiểm tra, giám sát, hậu kiểm, xử lý vi phạm và tổ chức sản xuất, liên kết tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn.

Trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương

Về tổ chức thực hiện, UBND TP giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch theo đúng tiến độ; chú trọng công tác tập huấn, tuyên truyền, cấp phát tờ rơi, tranh Poster, tài liệu hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về VTNN, ATTP cho cán bộ các phòng NN&PTNT, Kinh tế, Y tế các quận/huyện, công chức xã/phường/thị trấn được phân công quản lý ATTP nông lâm thuỷ sản…; kiểm tra, thanh tra, hậu kiểm, giám sát chuyên ngành, liên ngành theo kế hoạch, đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN, sản xuất, chế biến, kinh doanh nông lâm thuỷ sản thuộc lĩnh vực quản lý; thiết kế, in tem nhãn truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản, thuỷ sản cho các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm được cấp mã số vùng trồng, thuộc chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn theo quy định.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các địa phương thực hiện giám sát sản phẩm nông lâm thủy sản tại các vùng sản xuất, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản, các xã nông thôn mới kiểu mẫu. Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Công Thương thực hiện lấy mẫu giám sát sản phẩm nông lâm thủy sản tại trung tâm thương mại, hệ thống Vinmart, Mega Market Hồng Bàng, Go, Aeon...

Tăng cường kiểm tra chất lượng VSATTP

Mặt khác, phối hợp với CATP, các ngành liên quan phát hiện, triệt phá, xử lý nghiêm các cơ sở buôn bán, sử dụng chất cấm, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón ngoài danh mục, không rõ nguồn gốc; VTNN giả, kém chất lượng; tôm bơm tạp chất, các sản phẩm thực phẩm sơ chế, chế biến không có nguồn gốc rõ ràng, không đủ điều kiện ATTP.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các Thông tư của Bộ NN&PTNT, Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 28-10-2019 của UBND TP về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm, quan hệ phối hợp giữa các cơ quan chức năng để kiểm soát, ngăn chặn, xử lý hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất trên địa bàn thành phố; tổ chức, thực hiện khoản 1, Điều 5; khoản 1, khoản 2, Điều 7 và khoản 2, Điều 9, Quy chế phối hợp ban hành kèm theo Quyết định số 2604/QĐ-UBND.

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan chức tuần hàng nông sản tại sảnh các siêu thị ở thành phố; tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn về xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất - tiêu thụ sản phẩm nông sản, thuỷ sản an toàn. Rà soát, thống kê bổ sung danh sách quản lý các vùng nuôi trồng thủy sản, vùng sản xuất trồng trọt, chăn nuôi theo VietGAP, thủy sản; các cơ sở sơ chế, chế biến…

CATP thì chủ động nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xác minh, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về quản lý VTNN, ATTP theo quy định; tăng cường phối hợp với Sở NN&PTNT, Sở Công thương, Sở Y tế, Cục Hải quan Hải Phòng thanh, kiểm tra, xác minh đối với nguồn nguyên liệu thực phẩm nông lâm thuỷ sản cung cấp vào bếp ăn, nhà hàng, khách sạn; xử lý hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm, VTNN nhập lậu, không rõ nguồn gốc, thực phẩm nông lâm thuỷ sản không an toàn, VTNN giả, kém chất lượng lưu thông trên thị trường…

Đối với UBND các quận, huyện, UBND TP giao xây dựng, bố trí, ưu tiên kinh phí để triển khai Kế hoạch bảo đảm chất lượng, ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2023 tại địa phương…

UBND TP giao Sở NN&PTNT là cơ quan thường trực, có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, tổng hợp tình hình, kịp thời báo cáo theo yêu cầu của UBND TP và Bộ NN&PTNT.

Bình Huệ

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích