Đảng ủy- Bộ CHQS thành phố học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7(khóa XII)

16:03 17/07/2018

Sáng 16-7, Đảng ủy-Bộ CHQS thành phố tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) cho cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Quân sự thành phố. Dự hội nghị có đại điện Ban Tuyên giáo Thành ủy; Đại tá Đào Văn Thập, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, đi sâu tìm hiểu 3 chuyên đề, gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TQ ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trọng doanh nghiệp; Nghị số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Theo đó, các nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Trưởng Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Thị Phương giới thiệu các nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7(khóa XII).

Hội nghị lắng nghe các nhiệm vụ trọng tâm Đại hội XII của Đảng

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đào Văn Thập, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS thành phố yêu cầu các cán bộ tham gia học tập cần nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm tập trung nghiên cứu để nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của các nghị quyết. Từ đó chỉ đạo, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học, quán triệt, để những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) thực sự đi vào chiều sâu, hiệu quả…

TG

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông