Đảng ủy Công an thành phố: Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị

17:40 27/11/2022

Chiều 25-11, Đảng ủy Công an thành phố tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA ngày 25-5-2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW. Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị. Cùng dự có Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP; Đại tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc CATP; Đại tá Lê Trung Sơn, Phó giám đốc CATP. Hội nghị được truyền trực tuyến đến điểm cầu Công an các quận, huyện.

 

 Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP quán triệt toàn văn Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; nhấn mạnh đến ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW trong lực lượng CATP.

 Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP triển khai Kế hoạch của Đảng ủy CATP triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW

Cũng tại hội nghị, Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy CATP triển khai Kế hoạch số 3950-KH/ĐUCA của Đảng ủy CATP về quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA ngày 25-5-2022 của Đảng ủy Công an Trung ương.

Theo đó, Đảng ủy CATP tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 12-NQ/TW để các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên, CBCS trong lực lượng CATP Hải Phòng nắm rõ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết; tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW...

Công an thành phố xác định những nội dung, nhiệm vụ lớn để Công an các đơn vị, địa phương thuộc CATP triển khai thực hiện, bảo đảm liên thông, đồng bộ. Quá trình thực hiện nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân; tăng cường sự phối hợp của các sở, ban, ngành trong XDLL Công an Hải Phòng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, Công an các đơn vị, địa phương và người đứng đầu chủ động xây dựng kế hoạch hành động, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tính chất, đặc điểm của đơn vị theo lộ trình chung của cá lực lượng, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm các nguồn lực của Nhà nước, của thành phố…

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo hội nghị

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP đề nghị Bí thư cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị làm tốt công tác quán triệt thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW và Kế hoạch số 3950-KH/ĐUCA của Đảng ủy CATP nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động đến toàn thể cán bộ, đảng viên, CBCS, đồng thời căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/TW, Kế hoạch số 3950-KH/ĐUCA để rà soát, đánh giá, triển khai các nhiệm vụ công tác cụ thể ở đơn vị, địa phương mình, trong đó cần chủ động tham mưu, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, qua đó tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW, đạt yêu cầu đề ra.

THẾ KHOA

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông