Đảng ủy Công an Trung ương: Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

17:56 05/07/2023

Sáng 5-7, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 trong Công an nhân dân.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Rón, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT Trung ương; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy CATW cùng đại diện lãnh đạo các vụ chức năng UBKT Đảng ủy CATW. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Bộ Công an đến các điểm cầu Công an tỉnh, thành phố trực thuộc. Đại tá Phạm Viết Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP dự và chủ trì tại điểm cầu CATP Hải Phòng.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu CATP Hải Phòng

6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy CATW và cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp tiếp tục bám sát và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương Đảng, UBKT Trung ương và cấp ủy, UBKT cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, “kết luận phải rõ ràng và xử lý nghiêm minh sai phạm, vi phạm”;

tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy CATW với tỉnh ủy, thành ủy; giữa đảng ủy công an tỉnh, thành phố với cấp ủy cấp huyện trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tập trung thực hiện Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030, gắn với triển khai thực hiện Đề án của Đảng ủy CATW về nâng cao hiệu quả hoạt động của ủy ban kiểm tra, cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp trong CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, UBKT Đảng ủy CATW và UBKT các cấp đã chủ động tham mưu, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đạt chất lượng, hiệu quả cao. Nội dung kiểm tra đã đi vào trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực, những nơi có vấn đề phức tạp, dễ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực, được dư luận quan tâm. Công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, công tác hậu kiểm và tự kiểm tra được chú trọng, tăng cường; việc tiếp nhận, xử lý đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng, xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm được thực hiện kịp thời, đúng nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền, quy trình, quy định; vừa giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng vừa mang tính giáo dục, phòng ngừa sai phạm.

Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT Trung ương phát biểu tại hội nghị

Trong 6 tháng qua, Cấp ủy các cấp trong CAND thực hiện giám sát chuyên đề đối với 613 tổ chức Đảng và 3.255 đảng viên; UBKT các cấp trong CAND giám sát chuyên đề đối với 658 tổ chức đảng và 477 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát kết luận khách quan, chính xác, xử lý nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; giúp cho tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát phát huy ưu điểm, nhận thức rõ hạn chế, thiếu sót để sửa chữa, khắc phục, góp phân xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an,
Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy CATW phát biểu kết luận hội nghị

6 tháng cuối năm, UBKT Đảng ủy CATW xác định 11 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Trọng tâm là tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản của Trung ương, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, UBKT Đảng ủy CATW và cấp ủy, UBKT cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đến các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong CAND;  nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong CAND; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án của Đảng ủy CATW về Nâng cao hiệu quả hoạt động của ủy ban kiểm tra, cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp trong CAND.

Cùng với đó, UBKT Đảng ủy CATW tập trung thực hiện đổi mới hình thức, phương pháp thông tin tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong CAND; tiếp tục quan tâm kiện toàn UBKT, cơ quan UBKT và xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến nêu một số khó khăn vướng mắc và kiến nghị đề xuất trong công tác kiểm tra, giám sát tại đơn vị, địa phương.

Qua nghe báo cáo và các tham luận tại Hội nghị, các đồng chí Trần Văn Rón, Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT Trung ương và Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy CATW biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của Cơ quan UBKT Đảng uỷ CATW trong 6 tháng qua,đồng tình với các nhiệm vụ trọng tâm mà Cơ quan UBKT Đảng uỷ CATW đề ra.

Để tiếp tục phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, các đồng chí lãnh đạo đề nghị cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu cần nhận thức đầy đủ vai trò, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành Công an để thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, đạt kết quả. Bên cạnh đó, tiến hành mạnh mẽ, quyết liệt hơn công tác kiểm tra, giám sát, với phương châm giám sát phải thường xuyên, toàn diện hơn, công khai, dân chủ, thận trọng, chặt chẽ.

Đối với Đảng uỷ CATW cần tăng cường việc chủ trì, phối hợp các tỉnh uỷ, thành uỷ tiến hành giám sát cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của đảng về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là ở các địa bàn trọng điểm, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự để kịp thời cảnh tỉnh, ngăn chặn các hành vi vi phạm; phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức đảng làm ảnh hưởng uy tín của Đảng, của Ngành...

Tiếp tục coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp trong CAND có đủ trình độ, năng lực về chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn; có phẩm chất liêm khiết, công minh, chính trực, có bản lĩnh vững vàng, dũng khí đấu tranh, gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tận tuỵ, trách nhiệm, tâm huyết trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Tập trung đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết lý luận, thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; chú trọng tổng kết các vụ việc lớn, có tính điển hình để chủ động cung cấp cơ sở khoa học, kịp thời tham mưu cho cấp uỷ cấp trên về các chủ trương, giải pháp có tính chiến lược trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng theo chức năng, nhiệm vụ được giao…

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông