Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố: Bế giảng hai lớp bồi dưỡng chính trị và kiến thức về Đảng đợt 2-2017

13:27 25/11/2017

Sáng 24-11 Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố tổ chức hội nghị tổng kết, trao giấy chứng nhận đối với các học viên tham dự lớp bổi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng đợt 2-2017. Đồng chí Bùi Trung Nghĩa - Bí thư Đảng ủy khối chủ trì hội nghị.

Học viên xuất sắc lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng được biểu dương

Theo báo cáo tổng kết, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới có 99 học viên, lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng có 162 học viên. Trình độ cao đẳng, đại học trở lên chiến 85,6 % đối với lớp Đảng viên mới và 79,5% với lớp bồi dưỡng kết nạp đảng, còn lại là trình độ trung cấp và tương đương.

Học viên xuất sắc lớp đảng viên mới được biểu dương

Tại khóa học, các đảng viên mới được truyền đạt nội dung 10 chuyên đề gồm những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên… Các đối tượng kết nạp Đảng được học tập, nghiên cứu 5 chuyên đề về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời ký quá độ lên CNXH, Điều lệ Đảng CSVN và phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên…

Đánh giá của Ban tổ chức các lớp học cho thấy, các học viên đã tích cực trao đổi bài nhằm hiểu sâu sắc những vấn đề nghiên cứu. Qua kiểm tra, lớp đảng viên mới có 28 học viên đạt loại giỏi, 66 học viên đạt loại khá; lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng có 53 học viên đạt loại giỏi, 91 học viên đạt loại khá. Đảng ủy khối đã tổ chức trao chứng nhận cho những học viên đạt yêu cầu, đồng thời biểu dương những học viên có thành tích xuất sắc trong học tập.

                                                                                      LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông