Đề nghị không chia nhỏ số lượng tổ dân phố

01:01 01/09/2014

Ban Pháp chế HĐND thành phố vừa giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 03 /NQ-HĐND ngày 6-5-2009 và các nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 03 /NQ-HĐND của HĐND thành phố về mức phụ cấp đối với chức danh các cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố tại quận Dương Kinh. Trưởng ban Vũ Văn Kiền chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo, hiện địa bàn quận Dương Kinh có 594 cán bộ; trong đó số thực hiện nhiệm vụ chuyên trách, kiêm nhiệm là 251 người (chức danh kiêm nhiệm chủ yếu là Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng ban tổ chức Đảng ủy, Trưởng khối dân vận, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, cán bộ quản lý nhà văn hóa xã, cán bộ đài truyền thanh, Trưởng ban bảo vệ dân phố, Tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố). Tại buổi làm việc, các ý kiến tham gia thảo luận chủ yếu tập trung vào quy mô, số lượng tổ dân phố trên địa bàn các phường.

Theo đó, đa số ý kiến thống nhất không nên chia nhỏ tổ dân phố mà giữ nguyên hoặc sáp nhập các tổ dân phố với số hộ khoảng từ 350 - 500 hộ. Đối với nhiệm vụ của các chức danh trong tổ dân phố hiện nay là hợp lý; việc bố trí Tổ trưởng tổ dân phố kiêm nhiệm các nhiệm vụ khác như Bảo vệ tổ dân phố, Chủ nhiệm hợp tác xã... là phù hợp, tập trung sự điều hành, tăng trách nhiệm với công việc và giảm bộ máy.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Vũ Văn Kiền ghi nhận việc thực hiện phụ cấp đối với chức danh các cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố được UBND quận thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hợp lý. Đối với các kiến nghị và ý kiến của quận, đề nghị các sở, ngành liên quan tiếp thu trình đề án HĐND thành phố vào cuối năm 2014 nhằm thực hiện tốt các chế độ, chính sách và phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở.

ĐH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông