Đến năm 2020, sẽ hỗ trợ 100 dự án khởi nghiệp

11:15 13/06/2017

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng đến năm 2020.

Theo đó, sẽ xây dựng Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tổng hợp của thành phố đảm bảo yếu tố đồng bộ, hiện đại cho phát triển khởi nghiệp.

Trung tâm có nhiệm vụ thực hiện hoạt động kết nối, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của thành phố. Thông qua Trung tâm, cộng đồng khởi nghiệp sẽ được hưởng hỗ trợ về hạ tầng, tài chính, đào tạo nâng cao năng lực và công tác kết nối với các cố vấn, nhà đầu tư cũng như chuyên gia trong hệ sinh thái khởi nghiệp.

Hải Phòng sẽ hỗ trợ cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Thành phố sẽ xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cung cấp các thông tin về công nghệ, sáng chế, tiêu chuẩn, đo lường chất lượng… Cổng thông tin này sẽ kết nối với Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

UBND thành phố đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 hỗ trợ 100 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó ít nhất 20% dự án gọi được vốn thành công từ các nhà đầu tư; phát triển 50% doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó ít nhất 20 doanh nghiệp được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

PH

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông