ĐH đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII thành công tốt đẹp

01:01 29/09/2014

 

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019 ra mắt Đại hộ
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019 ra mắt Đại hộ

Qua ba ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014-2019) đã hoàn thành toàn bộ chương trình, đạt được mục tiêu và yêu cầu đề ra.

Dự phiên bế mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội…

Đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận; báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ VN) khóa VIII; công bố danh sách Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực, các chức danh lãnh đạo Mặt trận.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ VN khóa VIII, các đại biểu đã hiệp thương dân chủ, thỏa thuận cử ra Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN khóa VIII là 62 người. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN (khóa VII) tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN (khóa VIII).

Ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ VN (khóa VII) tiếp tục giữ chức Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ VN (khóa VIII).

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, làm hết sức mình để tổ chức thắng lợi Nghị quyết của Đại hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới vì độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, dân chủ, công bằng, văn minh.

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ VN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019, quyết nghị thông qua Báo cáo Chính trị của Ủy ban Trung ương MTTQ VN khóa VII trình tại Đại hội với tiêu đề: "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; thống nhất với đánh giá kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2009-2014 và 5 bài học kinh nghiệm.

Đại biểu thống nhất mục tiêu hành động trong nhiệm kỳ 2014-2019 là MTTQ VN tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần phát triển bền vững kinh tế-xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc của nhân dân.

Theo TTX


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông