Đoàn khảo sát Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Quận uỷ Ngô Quyền

16:28 23/03/2022

Sáng 23-3, Đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo đề án Trung ương 6 làm việc với Ban Thường vụ Quận uỷ Ngô Quyền về kết quả 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 (khoá 10) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Quang Dương - Phó Trưởng ban tổ chức Trung ương; Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy Hải Phòng đồng chủ trì buổi làm việc

          Các đồng chí: Nguyễn Quang Dương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực BCĐ đề án Trung ương 6; Trần Lưu Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng đồng chủ trì.

          Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Quảng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng; lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương; Viện KSND tối cao…

          Về phía thành phố Hải Phòng có các đồng chí: Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành uỷ; Cao Xuân Liên, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố; Đặng Bá Cường, Trưởng Ban Nội chính Thành uỷ…

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu

          Đồng chí Phạm Văn Hà, Thành ủy viên, Bí thư Quận uỷ Ngô Quyền báo cáo đoàn khảo sát về 7 kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết Trung ương 5; 3 hạn chế; 5 kinh nghiệm; 5 nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới và 5 kiến nghị, đề xuất.

          Theo đó, Quận uỷ Ngô Quyền đã chỉ đạo triển khai nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết Trung ương 5, đạt kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, tổ chức cơ sở Đảng thể hiện vai trò hạt nhân chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, lãnh đạo đúng và trúng về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thương mại, dịch vụ, phát triển đô thị, hiện đại hoá nền hành chính, bảo đảm ASXH, vận động nhân dân.

Từ đó, quận Ngô Quyền luôn hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, diện mạo quận thay đổi rõ rệt, khởi sắc; đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, tạo niềm tin sâu sắc và sự ủng hộ của nhân dân đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức yếu kém. 

Đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó trưởng ban nội chính Trung ương phát biểu

          Bên cạnh đó, Quận uỷ Ngô Quyền coi công tác tổ chức cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, thực hiện tốt dân chủ, vận động nhân dân sâu rộng, hiệu quả. Các cơ quan tư pháp, nội chính hoạt động đúng pháp luật, bảo đảm tính độc lập theo thẩm quyền, góp phần giữ vững ổn định trên địa bàn. Quận Ngô Quyền là điểm sáng của thành phố về CCHC. Đặc biệt, kinh tế xã hội phát triển nhanh; đô thị ngày càng văn minh, hiện đại. 

          Thời gian tới, Quận uỷ Ngô Quyền tiếp tục lãnh đạo xây dựng đội ngũ, siết chặt kỷ cương công vụ, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước theo hướng kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả; đề cao trách nhiệm, thẩm quyền của chính quyền, nội chính, tư pháp nhưng sẽ tăng cường hơn nữa kiểm tra, giám sát của Đảng; giám sát phản biện của hệ thống chính trị.

          Quận uỷ Ngô Quyền kiến nghị cần cụ thể hoá hơn nữa phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; tiếp tục hoàn thiện thể chế về phân cấp, phân quyền giữa các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương theo hướng đề cao vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, có cơ chế quản lý; sớm sơ kết thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng để triển khai ở các tỉnh, thành phố; xem xét đồng bộ một số quy định của chính quyền nhất quán với chỉ đạo của Đảng để bảo đảm tính thống nhất trong tổ chức thực hiện…

Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban tổ chức Trung ương phát biểu

          Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng và thành viên đoàn khảo sát yêu cầu quận Ngô Quyền làm rõ hơn một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong quá trình thực hiện nghị quyết Trung ương 5. Cụ thể là các vấn đề từ thực tế ở cơ sở; về phát huy vai trò của người đứng đầu; về các chức danh kiêm nhiệm; công tác đánh giá cán bộ; công tác kiểm tra giám sát; phương thức lãnh đạo của Đảng đối với HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể; kết quả và những hạn chế trong thực hiện quy trình lãnh đạo…

          Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá rất cao việc triển khai và kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 5 của Quận ủy Ngô Quyền, giúp BCĐ đề án Trung ương 6 có thêm những nhận định, cách nhìn từ thực tế cơ sở trong quá trình tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết. Đồng chí yêu cầu Quận uỷ Ngô Quyền tổng hợp, hoàn thiện báo cáo tổng kết; lưu ý làm rõ những vấn đề phát sinh từ thực tiễn và đề xuất, kiến nghị cụ thể.

Đồng chí chỉ đạo Quận uỷ Ngô Quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết Trung ương 5, cập nhật các nội dung, các vấn đề mới trong các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là nghị quyết đại hội 13 của Đảng gắn với thực hiện các nghị quyết và nhiệm vụ chính trị của địa phương, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, chú trọng hơn nữa tới công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Tin: Hồng Thanh

Ảnh: Lê Minh Thắng

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông