Đối thoại trực tuyến

02:10 04/01/2017

Sáng 30-12-2016, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng Phạm Quốc Ka cùng các lãnh đạo sở đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố với chủ đề “Ngành Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”.

Cuộc đối thoại diễn ra với các nội dung thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường; những kết quả đạt được trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường, trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính; những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; công tác phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan trong thực hiện quản lý tài nguyên và môi trường.

Trong 2 giờ, với trên 50 câu hỏi, doanh nghiệp, người dân thành phố được nghe giải đáp về các thủ tục pháp lý, bảo vệ môi trường, các quy định của Luật đất đai, chuyển nhượng tài sản…

TC


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha