Đột phá là chọn lựa những vấn đề cốt lõi

15:32 07/04/2010

Ngày 6-4, hội nghị Thành uỷ lần thứ 25 tiếp tục diễn ra dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Thuận - UVTW Đảng, Bí thư Thành uỷ. Các đại biểu đã tham gia ý kiến vào văn kiện đại hội 14 Đảng bộ thành phố.

Một góc Hải Phòng trong tương lai
Một góc Hải Phòng trong tương lai

Về nội dung dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội Đảng, thiếu tướng Trần Bá Thiều - Giám đốc CATP nêu ý kiến: Nên dùng cụm từ “phát huy tốt nhất lợi thế” thay cho “đồng bộ và toàn diện lợi thế” cảng biển, đồng thời nhấn mạnh tới chiến lược nguồn nhân lực, đặc biệt là công tác cán bộ.

Ông Đỗ Quang Thịnh - Giám đốc Sở Công Thương - đề nghị làm rõ và bổ sung về tiêu chí thành phố công nghiệp, giải pháp thu hẹp khoảng cách giàu nghèo trong xã hội và những vấn đề về rác thải y tế, rác thải công nghiệp.

Trên quan điểm này, ý kiến của ông Ngô Bắc Hà - Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng - cũng nhấn mạnh đến vấn đề môi trường và cho rằng chỉ tiêu về kiểm soát môi trường cần được đặt ra cao hơn nữa… Một số ý kiến khác ngoài việc tập trung đóng góp cho dự thảo báo cáo, còn đề cập đến công tác phân bổ đại biểu, chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ thành phố.

Trên cơ sở tổng hợp những ý kiến đóng góp của đại biểu, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Thuận cho rằng: Yêu cầu đặt ra những khâu đột phá là chọn lựa những vấn đề tập trung nhất, là cốt lõi phát triển kinh tế xã hội, trên cơ sở phù hợp với điều kiện địa phương và so sánh với mục tiêu chung của các khu vực khác.

Bí thư Thành uỷ chỉ đạo Tiểu ban văn kiện nghiêm túc tiếp thu, một số vấn đề mang tính chuyên ngành cần tiếp tục tham vấn các cơ quan chuyên môn, bổ sung và chỉnh sửa để hoàn thiện trước khi trình đại hội.


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông