Dư nợ cho vay phát triển thủy sản theo Nghị định 67 đạt 175,2 tỷ đồng

21:20 28/01/2021

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng nhà nước Việt Nam và UBND thành phố, các Chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn đã cho vay 47 tàu phát triển thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP, tổng số tiền cam kết cho vay là 696,33 tỷ đồng.

 Ngân hàng nhà nước Chi nhánh thường xuyên chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tăng cường giám sát, đôn đốc các chủ tàu thực hiện nghiêm túc cam kết đã ký trong hợp đồng tín dụng. Dư nợ đến thời điểm 31/12/2020 là 175,2 tỷ đồng.

Về cho vay các đối tượng chính sách, đến nay dư nợ cho vay đạt 3.180 tỷ đồng, bằng 107,47% so với cùng kỳ năm 2020, với tổng số khách hàng còn dư nợ ước đạt 138.350 khách hàng.

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích