Gần 35.000 tỷ đồng cho DN nhỏ và vừa vay phát triển sản xuất

18:57 07/12/2017

Theo thông tin từ Ngân hàng nhà nước chi nhánh Hải Phòng, tính đến hết tháng 10, tổng dư nợ cho vay các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố đạt 96.518 tỷ đồng, bằng 118,92% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 12.990 tỷ đồng, bằng 124,2% so với cuối năm 2016. Cho vay phục vụ sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa 34.895 tỷ đồng, bằng 145,18%. Cho vay thực hiện phương án, dự án sản xuất - kinh doanh hàng xuất khẩu 2.188 tỷ đồng, bằng 115,46%. Cho vay phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ dư nợ đạt 998 tỷ đồng.

Cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt dư nợ 484 tỷ đồng. Cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của đạt 33,7 tỷ đồng.

Bùi Hạnh 

Bình luận của bạn về bài viết...

Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông