Giá trị sản xuất thủy sản đạt 5.362,2 tỷ đồng

19:29 07/03/2022

Năm 2021, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản trên địa bàn thành phố ước đạt 15.525 tỷ đồng, tăng 1,26% so với cùng kỳ năm 2020, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố và kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố giao (1,08%).
Phấn đấu giá trị thuỷ sản đạt 5.517,5 tỷ đồng

Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 10.135,9 tỷ đồng, tăng 0,35% so với năm 2020 (trồng trọt 4.641,5 tỷ đồng, bằng 99,51%; chăn nuôi 5.088,9 tỷ đồng, tăng 1,51%; dịch vụ nông nghiệp 405,5 tỷ đồng, bằng 95,95%).

Giá trị sản xuất lâm nghiệp ước đạt 26,92 tỷ đồng, bằng 92,51% so với cùng kỳ năm 2020. Giá trị sản xuất thủy sản liên tục tăng cao, ước cả năm đạt 5.362,2 tỷ đồng, tăng 3,08% so với năm 2020 (khai thác thủy sản 2.686,5 tỷ đồng, tăng 4,39%; nuôi trồng 2.675,7 tỷ đồng, tăng 1,79%).

Phấn đấu giá trị thuỷ sản đạt 5.517,5 tỷ đồng

Tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi cơ bản được khống chế, các ổ dịch đã nhanh chóng được dập tắt, không để lây lan ra diện rộng. Công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định bước đầu có chuyển biến rõ rệt. Cùng với đó, ngành nông nghiệp đã kiểm soát chặt chẽ công tác tái đàn, phục hồi sản xuất chăn nuôi lợn sau dịch.

Phát huy kết quả đạt được thời gian qua, năm 2022, ngành nông nghiệp phấn đấu đạt một số chỉ tiêu sau: giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản toàn thành phố đạt 15.677,3 tỷ đồng, tăng 0,98% so với ước thực hiện năm 2021. Trong đó, nông nghiệp đạt 10.132,8 tỷ đồng, bằng 99,97%; lâm nghiệp ước đạt 27,01 tỷ đồng, tăng 0,33%; thuỷ sản ước đạt 5.517,5 tỷ đồng, tăng 2,90%.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích