Giám sát thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà Thiếu nhi sau khi sáp nhập

18:46 17/08/2023

Chiều 17-8, Đoàn giám sát của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố do đồng chí Vương Toàn Thu Thủy, Bí thư Thành đoàn làm Trưởng đoàn làm việc với UBND quận Ngô Quyền về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà Thiếu nhi sau khi sáp nhập với các đơn vị sự nghiệp khác và việc thực hiện Quyết định số 3600/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của UBND thành phố ban hành Chương trình phát triển thanh niên thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2030. Tham gia Đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ban Dân vận Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố, Sở Nội vụ.
Quang cảnh buổi làm việc 

Theo báo cáo của UBND quận Ngô Quyền, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà Thiếu nhi sau khi sáp nhập với các đơn vị sự nghiệp khác, quận đã có quyết định hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Thể dục - Thể thao và Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận Ngô Quyền để thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Quận Ngô Quyền.

Hoạt động thiếu nhi được kết hợp với mảng Văn hóa và Thể thao tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tập hợp, quản lý, đa dạng các hình thức văn hóa nghệ thuật cho đối tượng thiếu nhi tham gia.

Tuy nhiên, sau khi sáp nhập, các chức danh thay đổi theo vị trí việc làm, một số công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại quận, cơ sở bị hạn chế, vì thế công tác tuyên truyền, giáo dục, các lớp kỹ năng, câu lạc bộ, mô hình đội nhóm gặp khó khăn.

Công tác triển khai thực hiện Quyết định số 3600/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của UBND thành phố ban hành Chương trình phát triển thanh niên thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2021-2030 đạt được một số kết quả nhất định. Các nội dung, giải pháp, biện pháp thực hiện chương trình phù hợp với tình hình thực tế tại quận.

Công tác quản lý nhà nước về thanh niên nói chung và công tác triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch thực hiện phát triển thanh niên nói riêng luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn; nâng cao vai trò của thanh niên và công tác thanh niên trong thời kỳ mới, đã huy động được cả hệ thống chính trị cùng thực hiện nhiệm vụ về thanh niên và công tác thanh niên. 

Đồng chí Vương Toàn Thu Thủy, Bí thư Thành đoàn, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc

Tại cuộc làm việc, UBND quận Ngô Quyền kiến nghị Sở Nội vụ thành phố tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức phụ trách quản lý nhà nước về thanh niên; hướng dẫn và triển khai thực hiện Bộ Chỉ tiêu thống kê về thanh niên trên địa bàn thành phố Hải Phòng...

Qua nghe báo cáo và ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát, đồng chí Vương Toàn Thu Thủy, Bí thư Thành đoàn đánh giá các chủ trương, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên đều được quận Ngô Quyền kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện theo yêu cầu của Trung ương và thành phố.

Quận đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để Đoàn, Hội, Đội hoạt động có hiệu quả; tập trung chỉ đạo, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm của chiến lược phát triển thanh niên; ưu tiên, lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên vào mục tiêu, chỉ tiêu phát triển của địa phương.

Đồng chí Đặng Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Bí thư Thành đoàn ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của UBND quận Ngô Quyền; đồng thời nhấn mạnh thông qua cuộc giám sát nhằm đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà Thiếu nhi sau khi sáp nhập Nhà Thiếu nhi với các đơn vị sự nghiệp khác và việc thực hiện Quyết định số 3600/QĐ-UBND. Qua đó, phân tích những thuận lợi, vướng mắc, khó khăn khi thực hiện để có kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền.

Lan Phương 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông