Giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu HĐND TP

21:19 19/03/2011

Ngày 17-3, Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Hải Phòng tổ chức hội nghị giới thiệu nhân sự ứng cử Đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2011-2016.

Theo Thông báo số 16-TB/MT ngày 1-3-2011 của Ủy ban MTTQVN thành phố Hải Phòng về phân bổ số lượng, cơ cấu thành phần nhân sự ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016, Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Hải Phòng giới thiệu 1 đại biểu ứng cử HĐND TP.

Các đại biểu tham gia hội nghị đã thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý thống nhất giới thiệu ông Tô Hoàng Vũ, Chủ tịch Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Hải Phòng tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011 - 2016.

HH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông