Hải An quán triệt việc thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường

17:00 14/04/2009

Ban Thường vụ Quận uỷ Hải An vừa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quántriệt Nghị quyết 26 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn của thành phốvà của quận về việc thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường.

Tại hội nghị các đại biểu được quán triệt nội dung các văn bản của cơ quan cấp trên có thẩm quyền về hướng dẫn thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường. Theo đó các cơ quan đơn vị và cấp uỷ, chính quyền các phường trong quận tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ sâu sắc trong cán bộ, công chức và nhân dân về ý nghĩa mục đích của việc thực hiện chủ trương của Ban chấp hành trung ương, của Quốc hội và chỉ đạo của Thành uỷ về thí điểm không tổ chức HĐND quận, phường.

Đồng thời coi trọng việc lựa chọn và giới thiệu nhân sự thực sự tiêu biểu, đảm bảo tiêu chuẩn có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ để cấp uỷ cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét bổ nhiệm các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch và thành viên UBND quận, phường.

Thời gian qua, Thường trực HĐND quận đã ban hành kế hoạch tổ chức việc tổng kết hoạt động của HĐND phường và HĐND quận, theo đó trong các ngày từ mùng 9-4 đến ngày 14-4-2009, HĐND các phường sẽ tiến hành kỳ họp tổng kết để đánh giá quá trình hoạt động của HĐND phường. Kỳ họp tổng kết của HĐND quận sẽ tiến hành vào ngày 16-4-2009.

TRỌNG ĐỨC


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích