Hải Phòng giảm 20% mức phí hàng lỏng, hàng rời

10:46 11/01/2018

Từ ngày 1-1-2018, thành phố điều chỉnh giảm mức thu phí đối với hàng lỏng, hàng rời từ 20.000 đồng/tấn xuống mức 16.000 đồng/tấn (giảm 20%).

Theo đó, ngày 8-12-2017, HĐND TP ban hành Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND sửa đổi Điểm c, khoản 3, điều 1 Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND ngày 13-12-2016 về mức thu phí đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu là hàng lỏng, hàng rời và có hiệu lực từ ngày 1-1-2018.

Trong đó, điều chỉnh giảm mức thu phí đối với hàng lỏng, hàng rời từ 20.000 đồng/tấn xuống mức 16.000 đồng/tấn (giảm 20%). Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND ngày 13-12-2016 của HĐND TP.

Để thực hiện việc thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng đạt hiệu quả, UBND TP ban hành văn bản số 9252 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 8-12-2017 của HĐND TP Hải Phòng giao các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai một số nhiệm vụ cụ thể sau.

UBND quận Hải An là đơn vị thu phí, phối hợp với Sở Thông tin truyền thông cùng các cơ quan báo chí (Đài Phát thanh và truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử thành phố), Cục Hải quan Hải Phòng, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng; các doanh nghiệp kinh doanh cảng biển trên địa bàn thành phố triển khai công tác tuyên truyền đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan về việc tổ chức thu phí theo quy định.

Bên cạnh đó, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện thu phí theo đúng quy định tại Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND, Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND của HĐND TP và Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 27-6-2017 của UBND TP ban hành Quy chế thực hiện thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng. Tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm thu đúng, thu đủ, quản lý và sử dụng tiền thu phí theo quy định.

Giao Sở Tài chính chủ trì cùng các ngành chức năng có liên quan hàng tháng tổ chức kiểm tra công tác thu phí để rút kinh nghiệm, hướng dẫn cơ quan thu phí, thường xuyên báo cáo UBND TP kết quả thực hiện.

Cục Hải quan Hải Phòng, Cục Thuế thành phố, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, các doanh nghiệp kinh doanh cảng biển trên địa bàn thành phố hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để UBND quận Hải An thực hiện nhiệm vụ thu phí theo quy định.

PV

Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông