Hải Phòng triển khai Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ

17:48 01/02/2023

Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP tại Công văn số 6002/VP-NCKTGS ngày 30-12-2022 về việc triển khai thực hiện một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, số tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công (Nghị định số 104/2022/NĐ-CP); căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, CATP vừa có Công văn đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện một số nội dung sau:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn thành phố về các nội dung của Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21-12-2022 để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; đặc biệt, các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết các giao dịch dân sự, thủ tục hành chính liên quan đến công dân phải nghiêm chỉnh chấp quy định tại Điều 14 Nghị định này.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả các phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự được UBND TP chỉ đạo tại Công văn số 5270/UBND-NCKTGS ngày 3-10-2022. Cụ thể như sau:

Công dân có thể sử dụng thẻ CCCD gắn chíp điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú khi thực hiện TTHC, giao dịch dân sự

Công dân có thể sử dụng thẻ CCCD gắn chíp điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị đầu đọc mã QRcode trên thẻ CCCD đã được kết nối trực tuyến với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khai thác, sử dụng thông tin về cư trú khi giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

Cơ quan, tổ chức, cá nhân tra cứu, khai thác thông tin cá nhân qua chức năng của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia để khai thác, sử dụng thông tin về cư trú khi lịch giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể tra cứu thông tin cá nhân thông qua tài khoản định danh điện tử của công dân được hiển thị trong ứng dụng VNeID để sử dụng thông tin về cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Công dân có thể sử dụng Giấy xác nhận thông tin về cư trú chứng minh thông tin cá nhân, nơi trú khi không thể khai thác, sử dụng được thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Công dân có thể sử dụng giấy Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chứng minh thông tin nơi cư trú khi không thể khai thác, sử dụng được thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ngoài ra, CATP cũng đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đã được sửa đổi, bổ sung trong Nghị định số 104/2022/NĐ-CP nhằm góp phần cụ thể hóa văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, giảm giấy tờ cho công dân.

Quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trao đổi bằng văn bản về CATP qua Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội để được hướng dẫn.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích