HĐND các quận, huyện tổng kết nhiệm kỳ 2004-2009

21:51 20/04/2009

* Sáng 15-4, HĐND huyện An Dương khóa XVIII đã tổ chức tổng kết hoạtđộng nhiệm kỳ 2004-2009 để đánh giá và rút ra những bài học kinh nghiệmgiúp thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường vào ngày25-4 sắp tới.

Phó chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Nghĩa tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc ở huyện An Dương
Phó chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Nghĩa tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc ở huyện An Dương

Trong 5 năm qua, HĐND huyện đã ban hành 65 nghị quyết và tất cả Nghị quyết đã được các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể và nhân dân ủng hộ, thực hiện thắng lợi. Do đó, tình hình kinh tế của huyện tiếp tục phát triển (tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 13,41%), cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng kinh tế nông nghiệp và tăng tỷ trọng kinh tế công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ.

Trong hoạt động giám sát tại 12 kỳ họp HĐND huyện nhiệm kỳ 2004-2009, đã có 96 câu hỏi chất vấn được đưa ra. Nội dung các chất vấn mang tính cụ thể, thiết thực, đi thẳng vào vấn đề; các ý kiến trả lời khá đầy đủ, đúng trọng tâm câu hỏi nên được cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện quan tâm theo dõi, đánh giá cao. Mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND, các ban HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan đơn vị có liên quan được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ và đem lại hiệu quả thiết thực.

Đây là kỳ họp cuối cùng của HĐND huyện trước khi thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII về thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường.

* Sáng 16-4, HĐND quận Đồ Sơn tổ chức tổng kết hoạt động của HĐND quận khóa 4, nhiệm kỳ 2004- 2009.

Nhiệm kỳ qua, HĐND quận họp 13 kỳ theo luật định, xem xét, thông qua 62 nghị quyết. Trong đó có 19 nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; 6 nghị quyết chuyên đề; 11 nghị quyết về phân bổ và quyết toán ngân sách; 5 nghị quyết về chương trình giám sát; xem xét thông qua đề án việc nâng cấp, mở rộng thị xã thành quận...

Ngoài ra, HĐND quân còn chú trọng xây dựng các nghị quyết chuyên đề về chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp; tăng cường biện pháp thu ngân sách; quản lý đô thị, đất đai, vệ sinh môi trường; giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo; cải cách hành chính; giải phóng mặt bằng thu hút đầu tư...

* Cùng với các địa phương khác, quận Hồng Bàng cũng vừa chức tổ hội nghị tổng kết hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2004-2009.  Trong nhiệm kỳ qua, các cấp HĐND quận đã thực hiện đúng chức năng, quyền hạn và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó, các quyết định của HĐND quận đã thể chế hóa nghị quyết của cấp ủy đảng, quyết định của cơ quan cấp trên phù hợp với  chủ trương chính sách pháp luật nhà nước, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Bên cạnh đó, hoạt động giám sát, kiểm tra của các cơ quan HĐND được tiến hành thường xuyên và thực hiện đều khắp trên các lĩnh vực, đồng thời tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng yếu, đột xuất, những lĩnh vực có tính chất phức tạp, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước; kịp thời phát hiện tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, giải quyết các thắc mắc, kiến nghị của nhân dân…

Cũng tại hội nghị, nhiều đại biểu rất tán thành việc thí điểm không tổ chức HĐND cấp huyện, quận, phường và cùng hứa sẽ tiếp tục đóng góp năng lực của mình cho sự phát triển của xã hội dù ở cương vị công tác nào…

Nhóm PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông