HĐND huyện An Dương nhiệm kỳ 2021-2022: Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư quan trọng trên địa bàn

18:57 27/09/2021

Chiều 27-9, HĐND huyện An Dương khoá 20, nhiệm kỳ 2021-2022 tổ chức kỳ họp thứ 4 đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công huyện 9 tháng năm 2021; ra nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư quan trọng trên địa bàn.
Quang cảnh Hội nghị

9 tháng năm 2021, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của huyện An Dương đạt 62,7 tỷ đồng, bằng hơn 32% kế hoạch vốn phân cấp. Trong đó, nguồn vốn cấp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là trên 8,7 tỷ đồng, vốn hỗ trợ nhà ở cho người có công là 820 triệu đồng. Tỷ lệ giải ngân vốn đấu tư công cơ bản đáp ứng được yêu cầu, đứng thứ 3 trong số các địa phương của thành phố về tỷ lệ giải ngân vốn.

Tại kỳ họp, HĐND huyện quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 với tổng mức đầu tư hơn 5.203 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách thành phố hỗ trợ là hơn 3.922 tỷ đồng, nguồn tiền đất là hơn 1.280 tỷ đồng. HĐND huyện quyết định chủ trương đầu tư các dự án quan trọng triển khai trong năm 2021-2022 với tổng số 17 dự án.

Trong đó, 6 dự án thuộc lĩnh vực quản lý hành chính, y tế, hạ tầng giao thông gồm: Dự án xây dựng trụ sở làm việc UBND xã An Đồng, An Hồng, An Hòa, Thị trấn An Dương phục vụ hoạt động của các cơ quan đoàn thể và lực lượng công an xã; dự án xây dựng khu nhà điều trị Trung tâm Y tế huyện; 11 dự án phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã, thị trấn...

Theo Kế hoạch thực hiện vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020, các dự án đầu tư công được bố trí theo kế hoạch vốn thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả bàn giao đưa vào sưt dụng đúng hạn góp phần từng bước nâng cấp về kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới.

Trong giai đoạn 2021-2025, vốn đầu tư công trung hạn sẽ được điều chỉnh tăng từ hơn 5.123 tỷ đồng lên hơn 5.203 tỷ đồng với mục tiêu hoang thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội phục vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội huyện 5 năm 2021-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18 đề ra.

TRUNG KIÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích