Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi)

10:34 13/05/2024

Ngày 30/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1015/QĐ-TTg phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ. Đối với Bộ Công an, ngày 28/7/2022, Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định số 5714/QĐ-BCA-V03 phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Đến ngày 13/10/2022, Bộ có Công văn số 3590/BCA-V03 phân công đơn vị xây dựng văn bản thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ. Ngày 1/2/2023, Bộ ban hành Kế hoạch lập đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; tiếp đó là Kế hoạch số 38/KH-BCA-C06 ngày 2/2/2023 tổng kết 5 năm thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Kế hoạch số 684/KH-C06-P3 ngày 8/2/2023 tổ chức kiểm tra, khảo sát phục vụ lập hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật tại 15 địa phương.

Đến ngày 11/5/2023 Bộ Công an đã có Công văn số 1455/BCA-C06 đề nghị 11 bộ, ngành tham gia ý kiến vào dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật và phối hợp với V03 đăng tải dự báo Báo cáo đánh giá tác động chính sách, báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Luật trên cổng thông tin điện tử Chính phủ và Bộ Công an để xin ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Ngày 26/7/2023, Bộ có Công văn số 2499/BCA-C06 đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).

Sau nửa tháng tiến hành thẩm định, ngày 10/8/2023, Bộ Tư pháp có Báo cáo thẩm định số 142/BCTĐ-BTP về việc thẩm định hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi). Ngay sau đó 4 ngày (ngày 14/8/2023), Bộ Công an có tờ trình số 473/TTr-BCA-C06 trình Chính phủ cho ý kiến vào hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi), gồm:

Tờ trình, Báo cáo đánh giá tác động, Đề cương chi tiết dự thảo Luật, Báo cáo tổng kết, Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp, Báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; Bảng tổng hợp tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành; Bảng tổng hợp rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Tài liệu tổng hợp tham khảo kinh nghiệm quốc tế  về quản lý các loại dao, công cụ phương tiện có tính sát thương.

Sau khi nhận được tờ trình của Bộ Công an, ngày 16/8/2023, Thường trực Chính phủ tổ chức họp cho ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi), trong đó nhất trí cao với sự cần thiết phải xây dựng Luật và các chính sách trong hồ sơ đề nghị.

Đến ngày 18/12/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 41/2023/UBTVQH15 về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan hữu quan xây dựng Dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) theo đúng trình tự, thủ tục Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ngày 2/2/2024, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số 35/BCTĐ-BTP về thẩm định hồ sơ Dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); ngày 5/2/2024, Bộ Công an đã có Báo cáo số 448/BCA-C06 về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. Đến ngày 19/2/2024, Thường trực Chính phủ đã họp cho ý kiến vào Dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).

Ngày 27/2/2024, Chính phủ đã họp, các thành viên Chính phủ đều thống nhất thông qua Dự án Luật, trong đó yêu cầu rà soát, chỉnh lý, bổ sung một số nội dung. Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Chính phủ, Bộ Công an đã có báo cáo tiếp thu, giải trình và hoàn thiện Dự án Luật.

Ngày 8/3/2024, Chính phủ có Tờ trình số 83 trình Quốc hội dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi). Ngày 19/3/2024, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật. Tại phiên họp chuyên đề pháp luật ngày 2/4/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Dự án Luật.

Trong đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với tên gọi, phạm vi điều chỉnh, các chính sách lớn của Dự án Luật và các quy định của dự thảo Luật; hồ sơ Dự án Luật bảo đảm chất lượng, đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, thảo luận và thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Để Dự án Luật nhận được sự đồng thuận của xã hội, Nhân dân và các đại biểu Quốc hội, thời gian qua, thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã xây dựng tài liệu, hướng dẫn Công an các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về Dự án Luật.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích