Hỗ trợ đợt 2 cho người Hải Phòng đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

15:54 13/09/2021

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 2600/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ các gia đình là người Hải Phòng đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 (đợt 2).

Theo Quyết định, thành phố trích nguồn kinh phí Ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (không tính nguồn vận động để mua vắcxin) để hỗ trợ 1.681 hộ gia đình là người Hải Phòng đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (đợt 2), với mức hỗ trợ 2 triệu đồng/ 1 hộ. Tổng số tiền hỗ trợ đợt 2 là 3,362 tỉ đồng (Ba tỷ, ba trăm sáu mươi hai triệu đồng).

UBND thành phố đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng chuyển kinh phí cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh để phối hợp với Hội đồng hương Hải Phòng tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện việc chuyển kinh phí tới hội gia đình không có tài khoản cá nhân tại ngân hàng. Chuyển kinh phí trực tiếp cho các hộ  gia đình có tài khoản cá nhân tại ngân hàng. Tiếp tục phối hợp với Ban Liên lạc Hội đồng hương Hải Phòng tại thành phố Hồ Chí Minh rà soát, lập danh sách các hộ gặp khó khăn đề nghị thành phố Hải Phòng hỗ trợ bổ sung.

Sau khi thành phố Hồ Chí Minh khống chế được dịch Covid-19, Ban Liên lạc Hội đồng hương Hải Phòng tại thành phố Hồ Chí Minh lập danh sách, ghi họ tên và chữ ký đại diện các hộ dân nhận hỗ trợ, gửi cho thành phố Hải Phòng.

UBND thành phố đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng, Ban Liên lạc Hội đồng hương Hải Phòng tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận và chuyển kinh phí tới hộ gia đình không có tài khoản tại ngân hàng. Kho bạc Nhà nước Hải Phòng hướng dẫn, phối hợp thực hiện theo quy định.

Vũ Duyên

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông