Hoàn thành một số hạng mục dự án tuyến đê quai lấn biển Tiên Lãng

16:56 14/03/2011

Theo báo cáo của Ban chuẩn bị Dự án tuyến đê quai lấn biển Tiên Lãng, tính đến thời điểm này đã hoàn thành một số hạng mục để phục vụ cho Dự án tuyến đê quai lấn biển Tiên Lãng.

Trong thời gian tới, Ban chuẩn bị dự án tuyến đê quai lấn biển Tiên Lãng sẽ trình thành phố phê duyệt tiếp một số hạng mục phục vụ cho dự án đầu tư xây dựng theo hướng xây dựng một sân bay quốc tế vùng như: đánh giá tác động thuỷ lực; khảo sát địa chất tuyến đê quai và khu vực san lấp phục vụ xây dựng sân bay quốc tế; khảo sát, lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 vùng bãi bồi ven biển Tiên Lãng; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Bên cạnh đó, ban dự án còn được thành phố cho phép lập dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước các quận: Kiến An, Dương Kinh, Đồ Sơn. Dự án tuyến đê quai lấn biển Tiên lãng được xây dựng thành công sẽ tạo ra quỹ đất khoảng 6.000 ha đất. Từ quỹ đất này trong tương lai sẽ xây dựng một sân bay quốc tế cấp vùng thay thế sân bay Cát Bi và làm dự phòng cho sân bay quốc tế Nội Bài, thúc đẩy kinh tế của huyện Tiên Lãng nói riêng và thành phố Hải Phòng nói chung.

Kiến nghị của ban trong năm 2011 là tạm bố trí vốn từ 20 đến 25 tỷ đồng phục vụ cho dự án. Đề nghị Ban thường vụ Thành uỷ sớm ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng tuyến đê quai lấn biển và sân bay quốc tế cấp vùng tại Tiên Lãng, đưa ra những cơ chế, chính sách đặc thù để đẩy nhanh tiến độ và huy động nguồn vốn xây dựng thành công tuyến đê và sân bay cấp vùng trong thời gian ngắn nhất. Đổi tên Ban chuẩn bị dự án tuyến đê quai huyện Tiên Lãng thành Ban quản lý các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị Hải Phòng để phù hợp với chức năng và nhiệm vụ mà ban đang đảm nhiệm. 


TK


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích