Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố: Xét đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 1 năm 2018

00:13 07/07/2018

Chiều 6-7, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố tổ chức họp xét đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 1 năm 2018 và một số nội dung khác có liên quan. Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố chủ trì cuộc họp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố đã xem xét, cho ý kiến về các nội dung: Xét đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 1 năm 2018, đề nghị khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích, các danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp thành phố” năm 2017, “Gương mặt tiêu biểu thành phố Hải Phòng” năm 2017.

Sau khi các thành viên xem xét, thảo luận, Hội đồng thống nhất, cho ý kiến về các nội dung. Đối với đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 1 năm 2018, Hội đồng giao Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét, rà soát lại các đối tượng đề nghị khen thưởng, chậm nhất đến ngày 31-7 báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng. Bên cạnh đó, với những tập thể và cá nhân có thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc thì cũng xem xét đề nghị.

Đối với những tập thể và địa phương có đề nghị khen thưởng cả quá trình thì Hội đồng giao cho Ban Thi đua - Khen thưởng căn cứ vào quy định của pháp luật trả lời cụ thể các địa phương, đơn vị về việc đề nghị khen thưởng, đồng thời hướng dẫn các địa phương, đơn vị này khẩn trương đề nghị các hình thức khen thưởng phù hợp để các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Đối với đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố cũng đã xem xét, cho ý kiến và bỏ phiếu theo quy định, giao cho Ban Thi đua - Khen thưởng tiếp tục lấy phiếu của các thành viên vắng mặt, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Chủ tịch UBND TP xem xét quyết định.

 Đối với đề nghị tặng danh hiệu “Gương mặt tiêu biểu thành phố Hải Phòng” năm 2017, Hội đồng giao cho Ban Thi đua - Khen thưởng căn cứ vào những quy định và các đợt khen thưởng các cá nhân tiêu biểu của thành phố trong thời gian vừa qua để rà soát, đề xuất với Thường trực Hội đồng danh sách cụ thể, xin ý kiến các thành viên Hội đồng

Xuân Hạ

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông