Hội nghị cán bộ chủ chốt Đảng bộ CATP: Học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW5

17:12 04/10/2017

Ngày 23-8, đồng chí Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố, chủ trì hội nghị cán bộ chủ chốt Đảng bộ CATP, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Hội nghị TW5).

 

Đồng chí Đỗ Hữu Ca phát biểu tại hội nghị     

Như tin đã đưa, Hội nghị TW5 diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 5 đến 10-5-2017, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã thống nhất ban hành 3 Nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”.

Trên cơ sở các Hướng dẫn của Trung ương và thành phố, cụ thể là các Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 21-6-2017 của Ban thường vụ Thành ủy, Kế hoạch số 54-KH/ĐUCA(X11) ngày 6-7-2017 của Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy CATP đã xây dựng kế hoạch số 1379-KH/ĐUCA ngày 13-7-2017, về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW5 trong Đảng bộ, lực lượng Công an Hải Phòng.

 Đại biểu tham dự hội nghị

Truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết TW5 tại Hội nghị cán bộ chủ chốt Đảng bộ CATP, đồng chí Phạm Văn Vương - Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo Thành ủy, Báo cáo viên Thành phố nêu rõ, đây là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội XII của Đảng đã đề ra về phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nêu bật ý nghĩa đặc biệt của Nghị quyết TW5 đối với Hải Phòng nói riêng và đất nước nói chung.

Đồng chí yêu các các đại biểu tham dự hội nghị, nắm vững những nội dung cốt lõi của Nghị quyết TW5, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân theo cương vị công tác, cùng với cấp uỷ, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, chỉ đạo tổ chức thật tốt việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện tại đơn vị mình.

Qua đó, tạo khí thế mới trong toàn Đảng bộ, lực lượng CATP, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, chiến sỹ, đảng viên và nhân dân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đề ra.

LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông