Hội Nông dân quận Dương Kinh: Biểu dương 24 tập thể, cá nhân tiên tiến

18:15 14/10/2020

Ban Chấp hành Hội Nông dân quận Dương Kinh vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 * 14-10-2020), tổng kết và biểu dương nông dân điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015-2020.

Hội Nông dân quận Dương Kinh hỗ trợ các hộ vay vốn

Giai đoạn 2015 - 2020, các cấp Hội Nông dân quận Dương Kinh đã chủ động, tích cực, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Trọng tâm là thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững gắn với công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Hội Nông dân quận đã quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn giúp hội viên nông dân có vốn đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo bền vững…

Các hoạt động phối hợp hỗ trợ được Hội triển khai đạt hiệu quả, như: tập huấn kỹ thuật, tín chấp hỗ trợ vay vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tư vấn cho nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp qua đó trên địa bàn quận đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế trang trại, gia trại, mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây ăn quả, nuôi trồng thuỷ sản… mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu hút nhiều lao động.

Nhân dịp này, 4 đồng chí được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”; 24 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong phong trào điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông