Hội phụ nữ CAQ Lê Chân: Triển khai kế hoạch “Nét đẹp phụ nữ Công an Hải Phòng”

19:33 24/08/2017

Sáng 24-8, Hội phụ nữ CAQ Lê Chân tổ chức hội nghị triển khai thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững” giai đoạn 2017 - 2021 và Kế hoạch thực hiện “Nét đẹp phụ nữ Công an Hải Phòng” trong phụ nữ Công an quận.

Các chi hội ký kết giao ước thi đua.

Theo đó, mục đích của việc triển khai kế hoạch “Nét đẹp phụ nữ Công an Hải Phòng” nhằm đẩy mạnh, phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện của phụ nữ CAHP theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng người phụ nữ công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp; xây dựng hình ảnh người phụ nữ CAND có nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong giai đoạn cách mạnh mới.

Để cụ thể hóa kế hoạch trên, Hội phụ nữ CAQ Lê Chân đã thống nhất thực hiện một số chỉ tiêu thi đua cơ bản, cụ thể phù hợp với chức năng nhiệm vụ từng đơn vị như: phấn đấu 100% CBHV học tập, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức tuyên truyền vận động hội viên tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt, nâng số hội viên có trình độ cao đẳng, đại học trở lên đạt trên 90%; 100% CBHV đăng ký thực hiện tốt 3 nội dung của phong trào thi đua.

Bên cạnh đó, hàng năm 75% hội viên đạt danh hiệu “Chiến sỹ tiên tiến” trở lên; 100% CBHV khó khăn được HPN hỗ trợ, giúp đỡ; thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình…

Cùng với đó, tiếp tục duy trì hoặc thực hiện mới từ 1 đến 2 công trình phần việc do phụ nữ đảm nhận, hướng vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông