Hội phụ nữ Công an huyện Kiến Thụy: Triển khai kế hoạch “Nét đẹp phụ nữ Công an Hải Phòng”

07:59 16/09/2017

Chiều 15-9, Hội phụ nữ Công an huyện Kiến Thụy đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” giai đoạn 2017 – 2021 và kế hoạch thực hiện “Nét đẹp phụ nữ Công an Hải Phòng”.

Để triển khai thành công kế hoạch “Nét đẹp phụ nữ công an Hải Phòng”, Hội phụ nữ Công an huyện Kiến Thụy sẽ thường xuyên tổ chức thảo luận, trao đổi, tọa đàm để phổi biến, quán triệt, tuyên truyền thực hiện “Nét đẹp phụ nữ công an Hải Phòng” nói chung và “Nét đẹp phụ nữ Công an huyện Kiến Thụy” nói riêng; duy trì, triển khai, nhân rộng mô hình, công trình, phần việc do phụ nữ đảm nhận; vận động CBHV tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tình nghĩa nhất là hưởng ứng Cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ đơn thân, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; vận động CBHV tích cực tham gia các lớp tập huấn, tuyên truyền, cung cấp các kỹ năng về xây dựng gia đình hạnh phúc,…

Đồng thời, hội phụ nữ Công an huyện đã ra một số mục tiêu cơ bản như phấn đấu 100% CBHV được học tập, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% CBHV thưc hiện tốt phong trào tự học tập nâng cao năng lực trình độ mọi mặt; 100% CBHV đăng ký thực hiện tốt 3 nội dung của phong trào thi đua.

Bên cạnh đó, hằng năm phấn đấu từ 80% Hội viên đạt danh hiệu “Chiến sỹ tiên tiến” trở lên; 100% CBHV khó khăn được HPN hỗ trợ, giúp đỡ; 100% gia đình CBHV đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha