Huy động tiền gửi tiết kiệm đạt 142.084 tỷ đồng

15:48 10/02/2020

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hải Phòng, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước thực hiện đến 31-1 đạt 211.600 tỷ đồng, tăng 14,97% so với cùng kỳ năm trước, bằng 100,41% so với năm 2019.

Cụ thể, theo loại tiền, huy động bằng VND đạt 198.984 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 94,04%; huy động bằng ngoại tệ đạt 12.616 tỷ đồng, tăng 22,89% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 5,96%.

Theo hình thức huy động, huy động tiền gửi tiết kiệm đạt 142.084 tỷ đồng, tăng 9,15% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 67,15%; tiền gửi thanh toán đạt 64.734 tỷ đồng, tăng 28,02%, chiếm 30,59%; phát hành giấy tờ có giá là 4.782 tỷ đồng.

BH

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông