Huy động vốn đạt 165.376 tỷ đồng

10:41 11/01/2018

Theo thông tin từ Ngân hàng nhà nước chi nhánh Hải Phòng, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn thành phố ước thực hiện đến 31-12-2017 đạt 165.376 tỷ đồng, tăng 17,10% so với đầu năm 2017.

Trong đó huy động tiền gửi tiết kiệm đạt 114.836 tỷ đồng, bằng 118,28% so với năm 2016, chiếm tỷ trọng 69,43%. Tiền gửi thanh toán đạt 46.055 tỷ đồng, bằng 109,21% so với năm 2016, chiếm tỷ trọng 27,8%; phát hành giấy tờ có giá là 4.485 tỷ đồng.

Bùi Hạnh

Bình luận của bạn về bài viết...

Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông