Huyện An Dương: Biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong Nghị quyết 28-NQ/TU và Kết luận số 01-KL/TW

20:26 06/06/2024

Chiều 6/6, Huyện ủy An Dương tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2024; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 10/11/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Dự hội nghị có đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.
Đồng chí Trần Thị Quỳnh Trang, Bí thư Huyện ủy trao giấy khen tặng các tập thể có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 10/11/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; Đảng bộ huyện có 32 tổ chức Đảng thuộc loại hình Nghị quyết 28 với 339 đảng viên.

Các tổ chức Đảng đã xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên và đảng viên, phát huy tốt mối quan hệ chi bộ, cấp ủy với chủ doanh nghiệp, duy trì nề nếp sinh hoạt, báo cáo theo quy định. Các đảng viên trong doanh nghiệp luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, phát huy tính tiền phong gương mẫu trong chấp hành pháp luật, các quy định của doanh nghiệp, hăng say lao động, làm chủ doanh nghiệp hiểu đúng vai trò và lợi ích khi doanh nghiệp có tổ chức đảng; ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, một số chi bộ làm tốt công tác tạo nguồn - phát triển đảng viên mới.

Từ năm 2023 đến năm 2024, việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện được lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, trở thành đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa sâu rộng, làm chuyển biến về tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân trong huyện, đạt được nhiều kết quả.

Nhiều mô hình tiêu biểu, mang lại hiệu quả cao như mô hình “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; mô hình “Vận động nhân dân hiến đất mở đường…

Nhiều cá nhân tiêu biểu như đồng chí Bùi Văn Sơn - Bí thư Chi bộ 3, Trưởng thôn 3 xã Bắc Sơn đã tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia mô hình liên kết tái sản xuất khắc phục được 26ha diện tích ruộng bỏ hoang; vận động nhân dân đóng góp 105 triệu đồng mở rộng mặt bằng làm sân nhà văn hóa thôn; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giải phóng 100% mặt bằng trước thời gian cấp trên giao.

Các đồng chí lãnh đạo huyện An Dương trao giấy khen tặng các cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Dương tặng Giấy khen cho 12 tập thể vào 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TU. UBND huyện tặng Giấy khen cho 18 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố ghi nhận và mong các tấm gương điển hình, tiêu biểu tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, nêu gương sáng, lan tỏa và nhân rộng để mọi người cùng làm theo và cùng tiến bộ.

Các đồng chí lãnh đạo huyện An Dương trao giấy khen các tập thể có thành tích thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023- 2024

Đồng chí cũng mong rằng, sau hội nghị này, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ huyện An Dương sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng huyện trở thành đơn vị hành chính quận trước năm 2025

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Dương cần phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục tổ chức triển khai việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đồng chí lãnh đạo huyện An Dương trao giấy khen các tập thể có thành tích thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023- 2024

Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01, Nghị quyết số 28 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, các nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng, Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

Tập trung cao hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 28 của Ban Thường vụ Thành ủy, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp uỷ đảng, đảng viên, chủ doanh nghiệp và người lao động.  

Các đồng chí lãnh đạo huyện An Dương trao giấy khen các tập thể có thành tích thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023- 2024

TRUNG KIÊN  

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông