Huyện An Dương đẩy mạnh đấu giá đất, tăng thu ngân sách

21:10 03/07/2018

Chiều 3-7, Huyện ủy An Dương tổ chức sơ kết nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018.

6 tháng qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện An Dương luôn bám sát chủ đề hành động năm, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị. Kinh tế huyện ổn định và tăng trưởng, huy động tốt các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn được tập trung triển khai. An sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, đời sống nhân dân từng bước cải thiện, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội duy trì và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân được triển khai đồng bộ trên các mặt công tác.

 Từ nay đến hết năm 2018,  huyện ủy An Dương triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái bền vững, tập trung mọi nguồn lực xây dựng huyện An Dương đạt chuẩn nông thôn mới 2018, thực hiện đấu giá đất một số điểm đã được phê duyệt để tăng thu ngân sách, tổ chức thành công kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa 19; đẩy mạnh cải cách hành chính,  kỷ luật, kỷ cương công vụ, tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2018.

KO

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha