Huyện An Dương tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính

14:54 03/10/2017

Từ đầu năm đến nay, do tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện tới các cơ quan đơn vị, phòng, ban chuyên môn và các xã, thị trấn nên công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực.

                                                  Hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa

Các địa phương, đơn vị tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Trong 9 tháng qua, UBND huyện không tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh về quy định hành chính do cá nhân, tổ chức chuyển đến hoặc hành vi gây phiền hà, sách nhiễu của cán bộ, công chức đối với người dân, doanh nghiệp.

Huyện đã thành lập 2 đoàn kiểm tra 10/12 phòng, ban chuyên môn, 16/16 xã, thị trấn nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại các địa phương, đơn vị để xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Qua đó kịp thời chấn chỉnh một số hạn chế của các địa phương trong việc xử lý, tiếp nhận thông tin, giải quyết các danh mục, nhiệm vụ giao các địa phương, đơn vị thực hiện trong năm 2017.

3 tháng cuối năm, huyện tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc thực hiện giờ giấc công vụ, thực thi công vụ đối với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn; sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; tuyển dụng công chức, viên chức huyện và các xã, thị trấn.

KO

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông